podíl 1/2 garáže Trutnov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 12137/13 / IZ
Nejnižší podání 38.000 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Počet účastníků 4

Nejvyšší podání

12482124
62.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
12482124 62.000 Kč 12.2.2019 13:32:47.852855
ab419fc9 59.000 Kč 12.2.2019 13:32:40.364135
12482124 56.000 Kč 12.2.2019 13:28:25.782520
ab419fc9 53.000 Kč 12.2.2019 13:28:08.362997
12482124 50.000 Kč 12.2.2019 13:03:44.936678
426a274a 47.000 Kč 12.2.2019 13:02:51.151957
12482124 44.000 Kč 12.2.2019 13:02:32.882600
ab419fc9 41.000 Kč 12.2.2019 13:00:52.067619
12482124 38.000 Kč 12.2.2019 13:00:06.609372

KrajKrálovéhradecký kraj
OkresTrutnov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 12137/13 / IZ
Začátek dražby12.02.2019 13:00
Konec dražby12.02.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Iveta Zouharová
telefon: 544 508 311,
i.zouharova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání38.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)57.000 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota16.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211213346/6800
Variabilní symbol1213713
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o zděnou garáž obdélníkového půdorysu, která se nachází u větší vily v původním stavu. Stavba má světlou omítku, která je na některých místech nepatrně opadaná. Boční strana garáže, která je východně od vrat, není omítnuta a jsou viditelné cihly. Střecha je rovná. Garáž disponuje červenými plechovými křídlovými vraty. Před garáží je dlážděná příjezdová cesta, která je součástí chodníku a odděluje tak garáž od veřejné komunikace v ulici Šárka.

Pozemek parc. č. St. 5586 je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28 m2Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Trutnov, okres Trutnov, Královéhradecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace