id. podíl o vel. 1/2 RD se zahradou v obci Starkoč č.p. 34 - el. dražba

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 099 EX 8916/14-174
Nejnižší podání 202.667 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 0

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajStředočeský kraj
OkresKutná Hora
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby099 EX 8916/14-174
Začátek dražby26.02.2019 13:00
Konec dražby26.02.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
mobil: 731 508 538
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání202.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)304.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka27-9183490217/0100
Variabilní symbol891614
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Oceňovaný objekt sestává z jižním směrem mírně sklonitého až rovinného stavebního pozemku,
jehož součástí je stavba rodinného domu s navazující hospodářskou částí, navazující stodolou, vše
zastřešeno sedlovou střechou, a s navazující garáží zastřešenou plochou střechou, kopaná studna,
žumpa, plechová vrata a vrátka, část oplocení, zpevněné plochy a přípojky inženýrských sítí, a dále
z navazujícího rovinného pozemku zahrady pod společným oplocením, jehož součástí je zbývající
část oplocení. Nezastavěné části obou pozemků jsou osázeny vzrostlými stromy (1x ořešák vlašský
a 2x smrk omorika), výměra pozemků náležejících k objektu činí celkem 1.847 m2.
Hlavní stavba je svým charakterem patrně nepodsklepený rodinný dům o jednom nadzemním
podlaží zastřešený sedlovou střechou. Vzhledem k tomu, že nebyla umožněna prohlídka vnitřních
prostor objektu, nelze přesně popsat dispoziční uspořádání stavby. Dle vnějších charakteristik
stavby lze však předpokládat, že se v přízemí nachází 2-3 místnosti s příslušenstvím, půdní prostor
patrně není účelově upraven pro bydlení. Zastavěná plocha této stavby činí dle zaměření v
katastrální mapě cca 93 m2, celková užitná plocha objektu byla odvozena po zastavěné plochy a
počtu podlaží na cca 65 m2. Základy domu jsou patrně betonové, obvodové stěny zděné tl. 40 cm,
střecha sedlová s dřevěným krovem s taškovou krytinou, klempířské konstrukce jsou z pozink.
plechu, okna dřevěná špaletová, fasádní omítky vápenné. Lze předpokládat, že je objekt vybaven
běžnými zařizovacími předměty jako je vana, umyvadlo a dřez s příslušnými výtokovými
armaturami, WC mísa se splachovacím zařízením, kuchyňská linka a kuchyňské spotřebiče, objekt
je patrně vytápěn lokálním topením, ohřev TUV je zajištěn patrně el. boilerem. Objekt je zásoben
vodou ze studny, je odkanalizován do žumpy a je napojen na veřejnou el. síť a na veřejný plynovod.
Dle typu stavby a použitých konstrukčních prvků byl postaven patrně kolem roku 1960 a ke dni
ocenění je ve značně zanedbaném stavu.
Hospodářské stavby jsou zděné, zastřešené sedlovou střechou s taškovou krytinou, tyto stavby byly
postaveny patrně kolem roku 1900 a jejich stavebně technický stav je velmi zanedbaný.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

část obce Starkoč 34, Starkoč, okres Kutná Hora, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace