Lesní pozemky v obci Dačice, k.ú. Chlumec u Dačic, okres Jindřichův Hradec

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 8450/07-923
Nejnižší podání 152.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

14d4470d
152.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
14d4470d 152.000 Kč 14.2.2019 13:00:05.114868

KrajJihočeský kraj
OkresJindřichův Hradec
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 8450/07-923
Začátek dražby14.02.2019 13:00
Konec dražby14.02.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání152.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)228.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota15.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol0708450923
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1,3 km východně, cca 1,4 km jihovýchodně a cca 700 m západně od okraje zastavěné části obce Chlumec. Jedná se o soubor nesousedících lesních pozemků různých tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako lesní pozemky o výměře 25 356 m2.

Pozemky parc. č. 453/2 a parc. č. 453/25 jsou z jedné strany ohraničené nezpevněnou cestou a jsou součástí okolního lesního porostu. Na pozemku parc. č. 453/2 se nachází jehličnatý lesní porost (smrk, borovice) starý cca 136 let. Porost na pozemku parc. č. 453/25 je vykácený. Pozemky jsou svažité k severní straně.

Pozemky parc. č. 385/2, parc. č. 385/1 a parc. č. 384 jsou ohraničené zpevněnou komunikací a jsou spolu s pozemky parc. č. 404/35 a parc. č. 404/2 součástí okolního lesního porostu. Na pozemku parc. č. 385/1 se nachází smrkový lesní porost starý cca 4 roky. Na pozemku parc. č. 385/2 se nachází jehličnatý lesní porost (smrk, borovice) starý cca 140 let. Porost na pozemku parc. č. 384 je vykácený. Na pozemku se částečně nachází smíšený lesní porost (smrk, bříza, borovice) starý cca 8 let a částečně smrkový porost starý cca 35 let. Na pozemku parc. č. 404/2 se nachází smrkový lesní porost starý cca 3 roky. Pozemky jsou svažité k severozápadní straně.

Pozemek parc. č. 79 je na severní straně ohraničený nezpevněnou cestou, na jižní straně travnatým porostem a je součástí okolního lesního porostu. Na pozemku se nachází částečně smrkový porost starý cca 90 let a z větší části je porost vykácený. Pozemek je svažitý k severozápadní straně.

V době oceňování byly pozemky částečně využívané. K pozemkům vedou nezpevněné cesty nacházející se na pozemcích parc. č. 453/80 a parc. č. 1766, které jsou ve vlastnictví města Dačice a zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 1402/12, který je ve vlastnictví Jihočeského kraje.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště ve Znojmě, IČ: 72080043, nám. Svobody 8, 669 01 Znojmo, přihlásil dne 1.2.2008 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 259.663,20 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.
MONETA Auto, s.r.o., IČ: 60112743, Vyskočilova 1422/1a, 140 00 Praha, zast. JUDr. Miroslav Nypl, advokát, Dukelská 15, 500 02 Hradec Králové, přihlásil dne 5.4.2013 pohledávky zajištěné zástavním právem ve výši 40.000,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Michal Adolf, Spořilov 754, 561 51 Letohrad, nar. 16.2.1980, zast. JUDr. Kamil Podroužek, advokát, IČ: 66257379, Fráni Šrámka 1139/2, 500 02 Hradec Králové, přihlásil dne 28.6.2013 pohledávky zajištěné zástavním právem ve výši 180.036,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Creedy Bridge Investment, a.s., IČ: 29146291, Husitská 344/63, 130 00 Praha 3, zast. JUDr. Petr Mašek, advokát, IČ: 16063571, Husitská 63, 130 00 Praha 3, přihlásil dne 22.10.2013 pohledávky zajištěné zástavním právem ve výši 23.489,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Městský úřad Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, zast. JUDr. Šárka Vítková, advokátka, IČ: 66222052, Bráfova 7, 674 01 Třebíč, přihlásil dne 5.11.2013 pohledávku v celkové výši 10.285,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Zábřehu, IČ: 72080043, Bezručova 9, 789 01 Zábřeh, přihlásil dne 3.12.2013 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 4.086,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

I. Nitranska obchodná spoločnosť, s.r.o., IČ: 36525103, Hlavná 32/1061, 900 31 Stupava, Slovenská republika, zast. Mgr. Jan Hejduk, advokát, IČ: 73629651, Havlíčkova 1680/13, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 6.12.2013 pohledávky ve výši 2.000,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

CFS-FINANCIAL SERVICES spol. s r.o., IČ: 27595978, U Habrovky 490/15, 140 00 Praha, zast. Mgr. Jan Válek, advokát, IČ: 71463526, Havlíčkova 1680/13, 110 00 Praha, přihlásil dne 6.12.2013 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 13.338,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště v Pelhřimově, IČ: 72080043, Příkopy 1754, 393 01 Pelhřimov, přihlásil dne 11.12.2013 pohledávku v celkové výši 21.479,62 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

EOS KSI Česká republika, s.r.o., IČ: 25117483, Novodvorská 994, 142 21 Praha, zast. Mgr. Veronika Nedbalová, advokátka, IČ: 66249601, Novodvorská 994, 142 00 Praha, přihlásil dne 16.12.2013 pohledávky zajištěné zástavním právem ve výši 25.199,30 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

WLG Invest a.s., IČ: 26289636, Zarámí 4077, 760 40 Zlín, zast. JUDr. Petr Gallat, advokát, IČ: 15053431, Filištínská 145, 537 01 Chrudim, přihlásil dne 25.6.2014 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 1.802,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

JUDr. Miloš Crhák, Lhota u Lysic č. 51, 679 71 Lysice, nar. 5.6.1954, přihlásil dne 25.11.2014 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 981.429,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

ČR: Městský soud v Brně, IČ: 00025062, Polní 39, 608 01 Brno, přihlásil dne 6. 10. 2015 pohledávku ve výši 5.800,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště v Pelhřimově, IČ: 72080043, Příkopy 1754, 393 01 Pelhřimov, přihlásil dne 7. 10. 2015 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 12.131,- Kč a pohledávky nezajištěné zástavním právem v celkové výši 111.497,32 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

JUDr. Ivana Kozáková, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Třebíč, IČ: 66237530, Bráfova ul. 53, 674 01 Třebíč, přihlásila dne 7.10.2015 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. 

Celní úřad pro Ústecký kraj, IČ: 71214011, Hoření 3540/7A, 400 11 Ústí nad Labem, přihlásil dne 7. 10. 2015 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 276.000,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Celní úřad pro kraj Vysočina, IČ: 71214011, Střítěž č.p. 5, 588 11 Střítěž u Jihlavy, přihlásil dne 13.10.2015 pohledávky v celkové výši 1.000,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

JUDr. Marie Sárová, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Jihlava, IČ: 70941891, Plk. Švece 1528/8, 586 01 Jihlava, přihlásila dne 15.10.2015 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Městský úřad Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, přihlásil dne 15.10.2015 pohledávku v celkové výši 6.000,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

ČR: Okresní soud ve Znojmě, IČ: 00025178, nám. Republiky 1, 670 08 Znojmo, přihlásil dne 15.10.2015 pohledávky zajištěné zástavním právem ve výši 6.860,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Celní úřad pro Olomoucký kraj, IČ: 71214011, Blanická 19, 772 71 Olomouc, přihlásil dne 22.10.2015 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 124.386,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Celní úřad pro Jihomoravský kraj, IČ: 71214011, Koliště 17, 602 00 Brno, přihlásil dne 26.10.2015 pohledávku v celkové výši 4.000,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, IČ: 41197518, Benešova 10, Brno, přihlásila dne 27.10.2015 pohledávku v celkové výši 10.539,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. 

Statutární město Brno, Magistrát města Brna, odbor rozpočtu a financování – odd. Exekucí, IČ: 44992785, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, přihlásilo dne 3.11.2015 pohledávku ve výši 51.000,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Statutární město Brno, Městská část Brno – Královo Pole, IČ: 44992785, Palackého tř. 59, 612 93, přihlásilo dne 5.11.2015 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 5.000,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Pardubicích, IČ: 72080043, Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice, přihlásil dne 9.11.2015 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 9.437,- Kč a pohledávky nezajištěné zástavním právem ve výši 18.497,43 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Pardubicích, IČ: 72080043, Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice, přihlásil dne 9.11.2015 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 428,- Kč a pohledávky nezajištěné zástavním právem ve výši 27.934,03 a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Rakovníku, IČ: 72080043, Masná 265/1, 269 01 Rakovník, přihlásil dne 13.11.2015 pohledávky nezajištěné zástavním právem v celkové výši 6.082,23 Kč a pohledávky zajištěné zástavním právem ve výši 27.179,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českých Budějovicích, IČ: 72080043, F.A. Gerstnera 1/5, 370 01 České Budějovice, přihlásil dne 24.11.2015 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 2.372,16 Kč a nezajištěné zástavním právem ve výši 11.905,09 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 63998530, Pobřežní 665/23, Praha 8, zast. JUDr. Hana Záveská, advokátka, IČ: 66223482, Blahoslavova 186/II, 293 01 Mladá Boleslav, přihlásila dne 25.11.2015 pohledávku ve výši 12.178,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-venkov, IČ: 60531355, Veveří 125, 616 45 Brno, přihlásil dne 30.11.2015 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Zábřehu, IČ: 72080043, Bezručova 9, 789 01 Zábřeh, přihlásil dne 14.12.2015 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 4.398,98 a pohledávky nezajištěné zástavním právem v celkové výši 231,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českých Budějovicích, IČ: 72080043, F.A. Gerstnera 1/5, 370 01 České Budějovice, přihlásil dne 6.1.2016 pohledávku v celkové výši 500,- a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Celní úřad pro kraj Vysočina, IČ: 71214011, Střítěž č.p. 5, 588 11 Střítěž u Jihlavy, přihlásil dne 2.5.2016 pohledávky v celkové výši 21.500,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

JUDr. Ivana Kozáková, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Třebíč, IČ: 66237530, Bráfova ul. 53, 674 01 Třebíč, přihlásila dne 4.1.2019 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

ČR: Městský soud v Brně, IČ: 00025062, Polní 39, 608 01 Brno, přihlásil dne 7.1.2019 pohledávku ve výši 4.000,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-venkov, IČ: 60531355, Veveří 125, 616 45 Brno, přihlásil dne 8.1.2019 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. 

JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-venkov, IČ: 60531355, Veveří 125, 616 45 Brno, přihlásil dne 8.1.2019 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. 

JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-venkov, IČ: 60531355, Veveří 125, 616 45 Brno, přihlásil dne 8.1.2019 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. 

Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště v Jihlavě, IČ: 72080043, Tolstého 2, 586 01 Jihlava, přihlásil dne 9.1.2019 pohledávky nezajištěné zástavním právem v celkové výši 6.436,10 Kč a pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 19.673,69 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Celní úřad pro Ústecký kraj, IČ: 71214011, Hoření 3540/7A, 400 11 Ústí nad Labem, přihlásil dne 9.1.2019 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 5.520,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Územní pracoviště v Jičíně, IČ: 72080043, Havlíčkova 56, 506 14 Jičín, přihlásil dne 10.1.2019 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 112.793,- Kč a pohledávky nezajištěné zástavním právem v celkové výši 2.321,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, IČ: 41197518, Benešova 10, Brno, přihlásila dne 10.1.2019 pohledávku v celkové výši 25.165,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši

Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Pardubicích, IČ: 72080043, Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice, přihlásil dne 10.1.2019 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 428,- Kč a pohledávky nezajištěné zástavním právem ve výši 27.934,03 a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Celní úřad pro kraj Vysočina, IČ: 71214011, Střítěž č.p. 5, 588 11 Střítěž u Jihlavy, přihlásil dne 11.1.2019 pohledávky v celkové výši 41.820,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

JUDr. Hana Šajnerová, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Rakovník, IČ: 66226660, Husovo náměstí 22/, 269 01 Rakovník, přihlásila dne 14.1.2019 pohledávku v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Město Znojmo, IČ: 00293881, Obroková 10/12, 669 02 Znojmo, zast. Mgr. Robert Vala, advokát, IČ: 71459006, Fischerova 770/12, 669 02 Znojmo, přihlásil dne 17.1.2019 pohledávku v celkové výši 6.000,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště ve Znojmě, IČ: 72080043, nám. Svobody 8, 669 01 Znojmo, přihlásil dne 18.1.2019 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 53.856,69 Kč a pohledávky nezajištěné zástavním právem v celkové výši 133.548,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Město Rakovník, IČ: 00244309, Husovo náměstí 27/, 269 01 Rakovník, přihlásilo dne 21.1.2019 pohledávku v celkové výši 1.000,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Šumperku, IČ: 72080043, Gen. Svobody 2790/38, 787 01 Šumperk, přihlásil dne 24.1.2019 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 5.985,78 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českých Budějovicích, IČ: 72080043, F.A. Gerstnera 1/5, 370 01 České Budějovice, přihlásil dne 25.1.2019 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 17.008,97 Kč a nezajištěné zástavním právem ve výši 4.289,06 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Město Znojmo, IČ: 00293881, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo, zast. Mgr. Filip Leder, advokát, IČ: 66248272, Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha – Nové Město, přihlásil dne 14.2.2019 pohledávku v celkové výši 18.616,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 132.154,08 Kč.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Dačice, okres Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace