Rodinný dům Mníšek pod Brdy

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 4478/18/iz
Nejnižší podání 2.853.333 Kč
Minimální příhoz 20.000 Kč
Počet účastníků 0

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajStředočeský kraj
OkresPraha-západ
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 4478/18/iz
Začátek dražby26.02.2019 14:00
Konec dražby26.02.2019 14:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Iveta Zouharová
telefon: 544 508 311,
i.zouharova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání2.853.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)4.280.000 Kč
Minimální výše příhozu20.000 Kč
Dražební jistota600.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211213370/6800
Variabilní symbol447818
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o přízemní, částečně podsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný

dům ze smíšeného zdiva s budoucím plně využitým podkrovím pod sedlovou střechou s valbou

a polovalbou krytou taškou pálenou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru,

nachází se v zastavěné, okrajové části obce Mníšek pod Brdy, jako samostatně stojící. Předmět

ocenění se nachází na adrese ulice Rýmaně č.p. 641, 252 10 Mníšky pod Brdy. Parkování je

možné ve vlastní garáži i na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří

jednotný funkční celek a fakticky jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku

p.č. 6/7 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 25210

Mníšek pod Brdy. Skutečný přístup do objektu je přes pozemek p.č. 37/5 - ostatní plocha, a

dále přes pozemek p.č. 38/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví jiného subjektu (právně

není zajištěn přístup do objektu).

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, studnu, žumpu. Dle účastníka místního šetření

v obci Mníšek pod Brdy je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace,

obecní vodovod a plynové vedení.

Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 5+kk s kompletním sociálním zařízením.

Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle

sdělení vlastníka z roku 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně

procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. Před 30 lety

byla provedena výměna kotle na tuhá paliva, oprava rozvodů teplé a studené vody, kanaliazce,

elektrického bojleru, instalace plynu. V roce 2008 byla provedena modernizace kuchyně a

sociálního zázemí. V roce 2014 byla provedena oprava vodovných konstrukcí, střešní

konstrukce, včetně výměny střešní krytiny a klempířských konstrukcích, instalace kontaktního

zateplovacího systému. Ke dni ocenění není stavebně technicky a funkčně dokončena

rekonstrukce podkroví. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako

stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou.

Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

ulice Rymaně 641, Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace