Automobil HYUNDAI ATOS-PRIME - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 4282/16-136
Nejnižší podání 15.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 26

Nejvyšší podání

b0b9d3e0
29.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
b0b9d3e0 29.000 Kč 21.2.2019 11:03:32.200150
b1901cf5 28.800 Kč 21.2.2019 11:03:17.335907
b0b9d3e0 28.600 Kč 21.2.2019 10:59:05.108645
b1901cf5 28.400 Kč 21.2.2019 10:58:47.058961
b0b9d3e0 28.200 Kč 21.2.2019 10:54:55.850640
b1901cf5 27.700 Kč 21.2.2019 10:54:22.882380
b0b9d3e0 27.500 Kč 21.2.2019 10:53:56.827322
b1901cf5 27.300 Kč 21.2.2019 10:53:14.123950
b0b9d3e0 27.100 Kč 21.2.2019 10:52:18.952883
b1901cf5 26.100 Kč 21.2.2019 10:51:58.120718
b0b9d3e0 25.900 Kč 21.2.2019 10:51:53.001523
b1901cf5 24.900 Kč 21.2.2019 10:51:25.404415
b0b9d3e0 24.700 Kč 21.2.2019 10:50:47.284403
b1901cf5 24.500 Kč 21.2.2019 10:50:37.152450
b0b9d3e0 24.300 Kč 21.2.2019 10:49:52.573602
b1901cf5 24.100 Kč 21.2.2019 10:49:35.924298
b0b9d3e0 23.900 Kč 21.2.2019 10:48:55.998237
b1901cf5 23.700 Kč 21.2.2019 10:48:14.843298
b0b9d3e0 23.500 Kč 21.2.2019 10:46:22.104314
b1901cf5 23.300 Kč 21.2.2019 10:46:08.110537
b0b9d3e0 23.100 Kč 21.2.2019 10:43:20.992327
b1901cf5 22.900 Kč 21.2.2019 10:42:39.169506
b0b9d3e0 22.700 Kč 21.2.2019 10:42:31.611585
b1901cf5 22.500 Kč 21.2.2019 10:42:16.489210
756cfc4c 22.300 Kč 21.2.2019 10:42:07.981700
b0b9d3e0 22.100 Kč 21.2.2019 10:42:00.861885
b1901cf5 21.600 Kč 21.2.2019 10:40:00.865507
b0b9d3e0 21.400 Kč 21.2.2019 10:38:35.686282
b1901cf5 21.200 Kč 21.2.2019 10:38:02.887846
b0b9d3e0 21.000 Kč 21.2.2019 10:37:43.531358
6a9e6ce4 20.000 Kč 21.2.2019 10:37:26.065825
b1901cf5 19.600 Kč 21.2.2019 10:36:53.990733
ab6af172 19.400 Kč 21.2.2019 10:36:24.047849
b1901cf5 19.200 Kč 21.2.2019 10:33:11.034789
ab6af172 19.000 Kč 21.2.2019 10:32:57.134020
b1901cf5 18.800 Kč 21.2.2019 10:30:29.224907
b0b9d3e0 18.600 Kč 21.2.2019 10:30:04.850936
b1901cf5 18.400 Kč 21.2.2019 10:28:44.518952
37cdeb6e 18.200 Kč 21.2.2019 10:28:15.314439
b1901cf5 18.000 Kč 21.2.2019 10:27:08.026717
b0b9d3e0 17.800 Kč 21.2.2019 10:24:05.806824
37cdeb6e 17.600 Kč 21.2.2019 10:18:15.331236
b0b9d3e0 17.400 Kč 21.2.2019 10:15:47.138602
1a0c7364 17.200 Kč 21.2.2019 10:08:30.738291
b0b9d3e0 17.000 Kč 21.2.2019 10:08:22.211489
1a0c7364 16.800 Kč 21.2.2019 10:06:48.565857
b0b9d3e0 16.600 Kč 21.2.2019 10:06:31.628345
1a0c7364 16.400 Kč 21.2.2019 10:06:19.406885
37cdeb6e 16.200 Kč 21.2.2019 10:06:10.723982
1a0c7364 16.000 Kč 21.2.2019 10:05:59.301895
37cdeb6e 15.800 Kč 21.2.2019 10:04:27.602046
b0b9d3e0 15.600 Kč 21.2.2019 10:04:18.715138
b1901cf5 15.400 Kč 21.2.2019 10:03:17.926811
6a9e6ce4 15.200 Kč 21.2.2019 10:02:35.098247
b0b9d3e0 15.000 Kč 21.2.2019 10:00:18.098037

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 4282/16-136
Začátek dražby21.02.2019 10:00
Konec dražby21.02.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání15.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)45.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.

Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1604282136, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 14.2.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace