Automobil FIAT PUNTO 1.2 - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 5870/17-93
Nejnižší podání 15.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 39

Nejvyšší podání

67c5c0c7
38.800 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
67c5c0c7 38.800 Kč 21.2.2019 11:09:42.260977
eb57c60f 38.600 Kč 21.2.2019 11:09:19.169898
c1069f6e 38.400 Kč 21.2.2019 11:09:00.030232
67c5c0c7 38.200 Kč 21.2.2019 11:07:13.862320
eb57c60f 38.000 Kč 21.2.2019 11:06:12.391974
67c5c0c7 37.800 Kč 21.2.2019 11:05:52.205887
eb57c60f 37.600 Kč 21.2.2019 11:01:56.959527
67c5c0c7 37.400 Kč 21.2.2019 10:59:59.615954
e7746e0a 37.200 Kč 21.2.2019 10:58:25.103980
67c5c0c7 37.000 Kč 21.2.2019 10:56:56.833598
eb57c60f 36.600 Kč 21.2.2019 10:55:02.096492
c1069f6e 36.400 Kč 21.2.2019 10:53:30.621070
eb57c60f 36.200 Kč 21.2.2019 10:52:33.992785
c1069f6e 36.000 Kč 21.2.2019 10:52:27.400295
eb57c60f 35.800 Kč 21.2.2019 10:52:17.153684
c1069f6e 35.600 Kč 21.2.2019 10:52:02.236640
eb57c60f 35.400 Kč 21.2.2019 10:51:44.668848
a5f012d0 34.400 Kč 21.2.2019 10:49:15.534303
c1069f6e 34.200 Kč 21.2.2019 10:44:10.989805
81e726df 34.000 Kč 21.2.2019 10:42:37.983258
c1069f6e 33.800 Kč 21.2.2019 10:42:15.124616
a5f012d0 33.600 Kč 21.2.2019 10:39:44.237580
c1069f6e 33.400 Kč 21.2.2019 10:38:48.805819
81e726df 32.400 Kč 21.2.2019 10:37:58.585235
c1069f6e 32.200 Kč 21.2.2019 10:37:37.719504
81e726df 31.200 Kč 21.2.2019 10:37:10.994086
67c5c0c7 31.000 Kč 21.2.2019 10:36:40.465574
c1069f6e 30.500 Kč 21.2.2019 10:35:54.323331
eb57c60f 30.000 Kč 21.2.2019 10:35:16.196727
67c5c0c7 28.000 Kč 21.2.2019 10:33:11.569395
c1069f6e 27.200 Kč 21.2.2019 10:33:04.973599
81e726df 26.200 Kč 21.2.2019 10:32:50.998047
67c5c0c7 26.000 Kč 21.2.2019 10:32:42.166422
c78d08ce 24.800 Kč 21.2.2019 10:32:27.422944
67c5c0c7 24.600 Kč 21.2.2019 10:32:19.170270
eb57c60f 24.400 Kč 21.2.2019 10:32:11.757394
c78d08ce 22.400 Kč 21.2.2019 10:32:07.625238
67c5c0c7 22.200 Kč 21.2.2019 10:32:00.802262
eb57c60f 22.000 Kč 21.2.2019 10:31:50.686600
3912a908 20.000 Kč 21.2.2019 10:31:42.485454
eb57c60f 18.400 Kč 21.2.2019 10:31:29.805865
3912a908 16.400 Kč 21.2.2019 10:31:12.963843
c78d08ce 15.400 Kč 21.2.2019 10:30:46.527600
81e726df 15.200 Kč 21.2.2019 10:30:31.269959
3912a908 15.000 Kč 21.2.2019 10:30:09.589217

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 5870/17-93
Začátek dražby21.02.2019 10:30
Konec dražby21.02.2019 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání15.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)45.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.

Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1705870093, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 14.2.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace