1/3 rodinného domu se zahradou v obci Velehrad, okres Uherské Hradiště

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 20730/15-124
Nejnižší podání 466.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

5462143c
635.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
5462143c 635.000 Kč 14.2.2019 13:45:44.177104
52094675 630.000 Kč 14.2.2019 13:44:39.940110
5462143c 610.000 Kč 14.2.2019 13:44:23.457427
52094675 603.000 Kč 14.2.2019 13:44:04.372470
5462143c 601.000 Kč 14.2.2019 13:43:14.368121
52094675 594.000 Kč 14.2.2019 13:43:01.276093
5462143c 590.000 Kč 14.2.2019 13:42:44.502565
52094675 585.000 Kč 14.2.2019 13:37:49.633934
5462143c 581.000 Kč 14.2.2019 13:36:18.846011
52094675 576.000 Kč 14.2.2019 13:36:03.614009
5462143c 570.000 Kč 14.2.2019 13:35:30.602332
52094675 558.000 Kč 14.2.2019 13:30:37.955556
5462143c 550.000 Kč 14.2.2019 13:29:59.763414
52094675 540.000 Kč 14.2.2019 13:29:50.777129
5462143c 510.000 Kč 14.2.2019 13:29:32.859252
52094675 502.000 Kč 14.2.2019 13:29:19.580522
5462143c 501.000 Kč 14.2.2019 13:29:11.651088
52094675 498.000 Kč 14.2.2019 13:29:01.186040
5462143c 497.000 Kč 14.2.2019 13:28:49.227480
52094675 487.000 Kč 14.2.2019 13:28:38.359748
5462143c 486.000 Kč 14.2.2019 13:28:27.323579
52094675 481.000 Kč 14.2.2019 13:27:47.766621
5462143c 480.000 Kč 14.2.2019 13:27:38.969402
52094675 474.000 Kč 14.2.2019 13:27:21.322444
5462143c 473.000 Kč 14.2.2019 13:27:13.510395
52094675 469.667 Kč 14.2.2019 13:26:06.416569
5462143c 468.667 Kč 14.2.2019 13:16:42.201766
52094675 467.667 Kč 14.2.2019 13:06:31.201096
5462143c 466.667 Kč 14.2.2019 13:01:25.493122

KrajZlínský kraj
OkresUherské Hradiště
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 20730/15-124
Začátek dražby14.02.2019 13:00
Konec dražby14.02.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání466.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)700.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1520730124
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Objekt č.p. 16 je zděný, dvoupodlažní objekt, který je řešen jako řadový krajní, podsklepený, který je zastřešen plochou, resp. pultovou střechou, která je pokryta pravděpodobně plechovou krytinou. K domu náleží i zahrada ve formě pozemku p.č. 122, která se nachází přímo za domem č.p. 16. Dále se na pozemku p.č. 121, který je rovněž situovaný za oceňovaným domem nachází i vedlejší zděná stavba menšího charakteru, kde se pravděpodobně jedná o objekt pro zemědělské účely či skladové. Konstrukční provedení a vybavení, alespoň tak, jak bylo velmi omezeně zjištěno z exteriéru, je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 6 znaleckého posudku.

Přesné stáří rodinného domu se nepodařilo zjistit, námi odhadována výstavba dle konstrukčního typu domu, mohla proběhnout mezi lety 1970 - 1975. Z důvodu místního šetření provedeného pouze z exteriéru není možné popsat vnitřní stav, vybavení a dispozici oceňované nemovitosti. Při místním šetření bylo zjištěno, že dům z exteriérové části neprošel v posledních letech žádnou větší rekonstrukcí či modernizací, jeví se jako v původním stavu. V návaznosti na tento stav předpokládáme, že spíše vyšší opotřebení v interiéru domu, zejména prvků krátkodobé životnosti, ale i jiných konstrukcí. Z exteriéru je patrné vyšší opotřebení oken, vstupních dveří, vrat, ale i fasády domu, kde ve spodní části dochází k odpadání omítky. Dům je pravděpodobně napojen na elektrickou energii, kanalizaci a vodovodní řád.

Předmětem ocenění jsou tři pozemky p.č. 120, p.č. 121 a p.č. 122. Pozemek p.č. 120 je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 274 m2, přičemž se na pozemku nachází stavba domu č.p. 16. Pozemek p.č. 121 je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří (zbořeniště) o výměře 35 m2, přičemž je tento pozemek zastavěn vedlejší stavbou. Pozemek p.č. 122 je v KN veden jako zahrada o celkové výměře 400 m2, kde tento pozemek tvoří zahradu za oceňovaným domem. Pozemky dohromady tvoří jeden funkční celek a jsou obdélníkového tvaru.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní a předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou: nebyla zjištěna.


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

ulice Buchlovská 16, Velehrad, okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace