1/4 pozemku (orná půda) v obci Kotenčice, okr. Příbram

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 24756/13-151
Nejnižší podání 40.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 5

Nejvyšší podání

afab8c1f
57.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
afab8c1f 57.000 Kč 14.2.2019 13:30:08.446800
15b5a013 52.000 Kč 14.2.2019 13:29:37.896173
afab8c1f 51.000 Kč 14.2.2019 13:28:20.594053
220c77a6 50.000 Kč 14.2.2019 13:28:10.432063
afab8c1f 49.000 Kč 14.2.2019 13:27:38.842303
15b5a013 48.000 Kč 14.2.2019 13:27:29.896259
afab8c1f 47.000 Kč 14.2.2019 13:26:01.191166
220c77a6 46.000 Kč 14.2.2019 13:25:47.902481
afab8c1f 45.000 Kč 14.2.2019 13:11:38.398705
8aa1d306 44.000 Kč 14.2.2019 13:09:15.239158
afab8c1f 42.000 Kč 14.2.2019 13:07:42.220334
8aa1d306 41.000 Kč 14.2.2019 13:04:13.999490
afab8c1f 40.000 Kč 14.2.2019 13:00:09.210886

KrajStředočeský kraj
OkresPříbram
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 24756/13-151
Začátek dražby14.02.2019 13:00
Konec dražby14.02.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání40.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)60.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota4.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1324756151
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek parc. č. 147/4, který je v Katastru nemovitostí veden jako orná půda, je o velikosti 11.584 m2. Pozemek je nepravidelného tvaru. Pozemek se nachází v extraviánu obce cca 450 m východně od zastavěné části obce v zemědělsky obhospodařovaném území. Přístup na pozemek je po zpevněné nebo nezpevněné komunikaci ve vlastnictví obce.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Kotenčice, okres Příbram, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace