1/2 rodinného domu v obci Panské Dubenky, okr. Jihlava

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 67/14-125
Nejnižší podání 26.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

30706cab
55.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
30706cab 55.667 Kč 14.2.2019 14:29:33.676744
535ebf54 54.667 Kč 14.2.2019 14:25:19.224387
30706cab 53.667 Kč 14.2.2019 14:20:45.138921
535ebf54 52.667 Kč 14.2.2019 14:17:45.203539
30706cab 51.667 Kč 14.2.2019 14:17:04.836281
535ebf54 50.667 Kč 14.2.2019 14:16:35.239969
30706cab 49.667 Kč 14.2.2019 14:12:03.059212
535ebf54 48.667 Kč 14.2.2019 14:11:38.586981
30706cab 47.667 Kč 14.2.2019 14:07:03.742619
535ebf54 46.667 Kč 14.2.2019 14:06:56.168548
30706cab 45.667 Kč 14.2.2019 14:03:11.460939
535ebf54 44.667 Kč 14.2.2019 14:02:44.206413
30706cab 43.667 Kč 14.2.2019 13:58:10.267329
535ebf54 42.667 Kč 14.2.2019 13:57:46.439002
30706cab 41.667 Kč 14.2.2019 13:53:28.498369
535ebf54 40.667 Kč 14.2.2019 13:51:16.623236
30706cab 39.667 Kč 14.2.2019 13:47:02.547134
535ebf54 38.667 Kč 14.2.2019 13:46:48.225286
30706cab 37.667 Kč 14.2.2019 13:43:59.750965
535ebf54 36.667 Kč 14.2.2019 13:43:43.454321
30706cab 35.667 Kč 14.2.2019 13:39:07.271288
535ebf54 34.667 Kč 14.2.2019 13:37:00.301337
30706cab 33.667 Kč 14.2.2019 13:33:15.655121
535ebf54 32.667 Kč 14.2.2019 13:32:58.173770
30706cab 31.667 Kč 14.2.2019 13:29:13.575986
535ebf54 30.667 Kč 14.2.2019 13:28:51.778620
30706cab 29.667 Kč 14.2.2019 13:26:21.749866
5137f49a 28.667 Kč 14.2.2019 13:26:07.623272
30706cab 27.667 Kč 14.2.2019 13:24:26.781172
5137f49a 26.667 Kč 14.2.2019 13:22:29.323694

KrajVysočina
OkresJihlava
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 67/14-125
Začátek dražby14.02.2019 13:00
Konec dražby14.02.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání26.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)40.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota3.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1400067125
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Objekt se nachází v lokalitě výstavby starších rodinných domů a zem. usedlostí. Součástí pozemku p.č.st.40 je bývalá menší zem.usedlost č.p.34 nacházející se na okraji zastavěné části malé obce (bez služeb) na Českomoravské vysočině. Obec je vzdálena od Jihlavy cca 35 km a od Jindřichova Hradce cca 25 km.

Přístup je přímo z místní veřejné zpevněné komunikace, ke dni ocenění není RD několik roků užíván (cca od r.2012). Je provedeno napojení na elektřinu i na veřejný vodovod (měřiče spotřeby jsou osazeny), splaškové vody jsou svedeny do jímky na dvorku. Příslušenství tvoří zastřešený průjezd a stodůlka (horší stav), přípojky inž.sítí, venkovní úpravy a trvalé porosty na oceňovaných pozemcích.

Celkový stavebně-technický stav je velmi špatný, objekt nelze užívat, stavby vyžadují zásadní rekonstrukci nebo asanaci.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. d) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Panské Dubenky, okres Jihlava, Kraj Vysočina, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace