1/6 rodinného domu a pozemků v obci Růžová, okr. Děčín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 28614/13-122
Nejnižší podání 46.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

11c304dd
46.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
11c304dd [priorita 1] 46.667 Kč 21.2.2019 13:00:43.932119

KrajÚstecký kraj
OkresDěčín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 28614/13-122
Začátek dražby21.02.2019 13:00
Konec dražby21.02.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání46.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)70.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1328614122
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Při místním šetření zjištěno, že výše objekty č.p. 164 a č.p. 289 jsou stavebně, technicky, funkčně a provozně propojeny. Jedná se o přízemní, zděný, částečně podsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové, části obce Růžová, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Růžová č.p. 164, 405 02 Růžová. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 2493/2 - ostatní plocha, který jsou ve vlastnictví Ústeckého kraje. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro,obecní vodovod a vlastní žumpu na vyvážení.

Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 4+1 pouze s podstandardním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů a místního šetření z roku 1864. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Pohledávka oprávněného činí 193.833,00 Kč.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: "Tato společnost prokázala, že jí svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem: -H byty s.r.o., IČ: 03670694, Podmokelská 6/18, 400 07 Ústí nad Labem." Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

část obce Růžová 164, Růžová, okres Děčín, Ústecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace