3/10 rodinného domu se zahradou v obci Slup, okres Znojmo

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 17356/14-164
Nejnižší podání 87.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajJihomoravský kraj
OkresZnojmo
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 17356/14-164
Začátek dražby14.02.2019 13:00
Konec dražby14.02.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání87.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)174.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota9.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1417356164
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Objekt č.p. 44 je přízemní jednopodlažní objekt, který je řešen jako řadový krajní, nepodsklepený, bez užitného podkroví, které je zastřešeno sedlovou střechou, která je pokryta pálenou krytinou. Na objekt bydlení č.p. 44 ve dvorním traktu navazuje poměrně dlouhá vedlejší stavba, pravděpodobně hospodářské budovy. Dále se na pozemku p.č. 9 v jeho severní části nachází samostatně stojící stavba pravděpodobně stodoly. Konstrukční provedení a vybavení, alespoň tak, jak bylo velmi omezeně zjištěno z exteriéru, je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 6 znaleckého posudku.
Přesné stáří rodinného domu se nepodařilo zjistit, námi odhadována výstavba proběhla mezi lety 1940 - 1950. Z důvodu místního šetření provedeného pouze z exteriéru není možné popsat vnitřní stav, vybavení a dispozici oceňované nemovitosti. Při místním šetření bylo zjištěno, že objekt je v zanedbaném stavebně technickém stavu, což dokazuje i značné opotřebení střešní konstrukce objektu s krytinou, fasádní části, vstupních vrat a okeních křídel. Objekt se jeví v původním stavu bez prováděných větších konstrukcí či modernizací, které by byly patrné z exteriéru. Na domě postupně dochází k odpadání fasádní omítky, střešní krytina a dřevěná okna jsou již za hranicí své životnosti.
 
Předmětem ocenění jsou dva pozemky p.č. 9 a p.č. 10. Pozemek p.č. 9 je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.038 m2, přičemž je tento pozemek z části zastavěn stavbou č.p. 44 a vedlejší stavbou stodoly. Pozemek p.č. 10 je v KN veden jako zahrada o celkové výměře 540 m2. Pozemky jsou rovinatého charakteru a půdorysného obdélníkového tvaru.
 

Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Slup, okres Znojmo, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace