Zahrada v obci Dešná, k.ú. Hluboká u Dačic, okres Jindřichův Hradec

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 44/13-190
Nejnižší podání 198.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajJihočeský kraj
OkresJindřichův Hradec
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 44/13-190
Začátek dražby21.02.2019 13:00
Konec dražby21.02.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání198.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)297.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1300044190
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek parc. č. 35/2 je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 923 m2. Zahrada je přístupná přes pozemek ve vlastnictví jiného vlastníka.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel JUDr. Jitka Wolfová, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Plzeň – město, Radyňská 470/9, 326 00 Plzeň, přihlásil dne 19.10.2016 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši.

Věřitel Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., se sídlem Sokolovská 217/42, 190 00 Praha 9, v zastoupení JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem, se sídlem Sokolská 1788/60, 120 00 Praha, IČ: 63108151, přihlásil dne 26.10.2016 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 14.940,- Kč a pohledávku ve výši 14.474,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši.

Věřitel Mgr. Ing. Monika Michlová, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Nový Jičín, Štefánikova 1977/9, 741 01 Nový Jičín, přihlásil dne 16.1.2019 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši.

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, Praha, přihlásil dne 17.1.2019 pohledávku ve výši 53.917,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši.

Věřitel Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, v zastoupení Mgr. Janem Ševčíkem, advokát se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, IČ: 66491193, přihlásil dne 18.1.2019 pohledávku ve výši 2.700,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši.

Věřitel Mgr. Jan Šticha, soudní exekutor, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 01 Domažlice, přihlásil dne 24.1.2019 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši.

Věřitel Společenství vlastníků jednotek Omlenická 316, se sídlem Omlenická 316, 382 41 Kaplice, přihlásil dne 31.1.2019 pohledávku ve výši 38.974,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši.

Věřitel JUDr. Juraj Podkonický, Ph. D., soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 5, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, přihlásil dne 4.2.2019 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 7.219,50 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši.

Věřitel JUDr. Juraj Podkonický, Ph. D., soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 5, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, přihlásil dne 4.2.2019 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 7.279,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši.

Věřitel JUDr. Juraj Podkonický, Ph. D., soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 5, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, přihlásil dne 4.2.2019 pohledávku ve výši 7.219,50 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši.

Věřitel Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Mánesova 1803/3a, 371 87 České Budějovice, Územní pracoviště v Jindřichově Hradci, Česká 1284/II, Jindřichův Hradec, přihlásil dne 4.2.2019 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 5.001,51 Kč a pohledávku ve výši 542,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JET Money s.r.o., se sídlem Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, přihlásil dne 18.2.2019 pohledávku ve výši 35.934,20 Kč a žádá dle ust. § 336g o.s.ř. o zaplacení pohledávky v plné výši.

Věřitel SMART Capital, a.s., se sídlem Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, přihlásil dne 18.2.2019 pohledávku ve výši 42.257,20 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši.

Věřitel JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha – východ, Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4, přihlásil dne 19.2.2019 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši.

Věřitel JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha – východ, Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4, přihlásil dne 19.2.2019 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 35.663,- Kč


Věcná břemena

Na nemovitých věcech nebyly zjištěny závady, které prodejem v dražbě nezaniknou.


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Dešná, okres Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace