RD Česká Metuje, okr. Náchod

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 1218/06/EK
Nejnižší podání 933.333 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajKrálovéhradecký kraj
OkresNáchod
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 1218/06/EK
Začátek dražby27.02.2019 09:15
Konec dražby27.02.2019 09:45

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Eva Kvapilová
telefon: +420 544 508 311,
e.kvapilova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání933.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.400.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota350.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211185074/6800
Variabilní symbol121806
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

RD Česká Metuje, okr. Náchod


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) Mgr. Kamil Košina, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prachatice, se sídlem ve Zdíkově č.p. 79, 384 73 Stachy, ve výši 7.865,- Kč (040 EX 409/07, opr. JUDr. Cilínková Marie), rozhodné datum 30.04.2012 – doručení EZP na KP, 4.skupina.

Přihláška č.l. 155 doručena dne 14.01.2019.

2) JUDr. Vendula Flajšhansová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň-sever, se sídlem Plzeň, Divadelní 2728/3a, PSČ: 301 00, ve výši 7.865,- Kč (č.j. 121 EX 12244/12, Inkasní a kapitálová společnost s.r.o.), rozhodné datum 15.01.2019 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 161 doručena dne 15.01.2019.

3) JUDr. Marie Cilínková, nar. 2.3.1943, bytem: Praha 1, Bolzanova 1, PSČ: 110 00, zast. JUDr. Monikou Zoulovou, LL.M., advokátkou, ve výši 109.100,94 Kč, rozhodné datum 08.12.2006 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 162 doručena dne 15.01.2019.

4) Mgr. David Koncz, soudní exekutor, Exekutorský úřad Cheb, se sídlem Cheb, 26. dubna 10, PSČ: 350 02, ve výši 7.807,70 Kč (074 EX 15915/12, opr. Intrum Czech, s.r.o.), rozhodné datum 17.01.2019 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 179 doručena dne 17.01.2019.

5) Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, se sídlem Hradec Králové, Horova 17, PSČ: 500 02, Územní pracoviště v Náchodě, se sídlem Náchod, Tyršova 49, PSČ: 547 01, ve výši

- 960,- Kč, rozhodné datum 15.08.2006 – vznik zástavního práva, 4.skupina,

- 4.471,66 Kč, rozhodné datum 11.01.2018 – vznik zástavního práva, 4.skupina,

- 443,- Kč, rozhodné datum 21.01.2019 – doručení přihlášky, 6.skupina.

Přihláška č.l. 182 doručena dne 21.01.2019.

6) Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, se sídlem Ostrava-Vítkovice, Jeremenkova 11, PSČ: 703 00, zast. JUDr. Jan Szewczyk, advokát, ve výši 45.868,50 Kč, rozhodné datum 01.07.2015 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 186 doručena dne 22.01.2019.

7) Intrum Czech, s.r.o. (dříve Profidebt, s.r.o.), IČ: 27221971, se sídlem Praha 1 , Klimentská 1216/46, PSČ: 110 00, ve výši

- 35.555,37 Kč, rozhodné datum 11.10.2012 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

- 27.351,49 Kč s přísl. NEBUDE PŘIHLÍŽENO, PŘIHLÁŠENO ZA POV 2, DRAŽENY NEM POV 1

Přihláška č.l. 195 doručena dne 15.02.2019.

 


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

část obce Vlásenka 62, Česká Metuje, okres Náchod, Královéhradecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace