Dražba RD v obci Lužná, okres Rakovník

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 145 EX 17/18 –87
Nejnižší podání 1.866.667 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 0

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajStředočeský kraj
OkresRakovník
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby145 EX 17/18 –87
Začátek dražby26.02.2019 10:30
Konec dražby26.02.2019 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Sekyrka Hynek, Mgr.
Murmanská 1475/4, 100 00 Praha 10

Kontaktní osoba

Mgr. Hynek Sekyrka
telefon: +420 295 560 648, mobil: 606 580 950, 606033366
posta@eupraha1.cz
Soudní exekutor

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 11:3013:00 - 15:00
Úterý09:00 - 11:3013:00 - 15:00
Středa09:00 - 11:3013:00 - 15:00
Čtvrtek09:00 - 11:3013:00 - 15:00

Nejnižší podání1.866.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.800.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota250.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2489912329/0800
Variabilní symbol171887
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o rozestavěný RD bez čp./ev stojící na pozemku p.č.129/5 vč. pozemku p.č.129/1, 129/5, 130 v obci Lužná, k.ú. Lužná u Rakovníka, okres Rakovník, který je zapsán u KN Rakovník na LV č.887. Objekt samostatný rozestavěný RD bez čp./ev. stojící na pozemku p.č.129/5. Rozestavěný RD je částečné podsklepený má jedno nadzemní podlaží, podkroví a sklonitou střechu. Svislé nosné konstrukce zděné, betonové základy, svislé konstrukce jsou zděné, krov dřevěný.  Bez venkovních omítek. Další popis konstr.prvků je ve znaleckém posudku. Možnost napojení na inž.sítě. V objektu se má nacházet jedna byt.jednotka. Objekt delší dobu rozestavěn.  Stavebnětechnický stav objektu dobrý. Parkování před domem. U objektu se nacházejí vedlejší stavby ( přípojky,sklad, zp.plocha, oplocení )


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50°7'29.08"N 13°45'49.19"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace