ZEPTER - TOPME-003 COLOUR THERAPY PRO 1 - NOVÉ V ORIGINÁLNÍM BALENÍ!!!

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 2501/17-121
Nejnižší podání 14.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 7

Nejvyšší podání

114c96c9
18.600 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
114c96c9 18.600 Kč 19.2.2019 11:03:38.588615
513b2100 18.400 Kč 19.2.2019 11:03:06.837104
114c96c9 18.200 Kč 19.2.2019 11:01:57.513021
513b2100 18.000 Kč 19.2.2019 11:01:47.247463
114c96c9 17.800 Kč 19.2.2019 10:57:25.624642
513b2100 17.600 Kč 19.2.2019 10:57:10.426974
114c96c9 17.400 Kč 19.2.2019 10:56:17.767008
8da7d6e9 17.200 Kč 19.2.2019 10:56:06.721549
114c96c9 17.000 Kč 19.2.2019 10:52:54.125226
8da7d6e9 16.800 Kč 19.2.2019 10:52:30.175094
114c96c9 16.600 Kč 19.2.2019 10:51:18.237767
8da7d6e9 16.400 Kč 19.2.2019 10:50:38.365311
114c96c9 16.200 Kč 19.2.2019 10:48:11.524296
8da7d6e9 16.000 Kč 19.2.2019 10:47:56.172126
114c96c9 15.800 Kč 19.2.2019 10:46:30.005490
8da7d6e9 15.600 Kč 19.2.2019 10:46:18.188619
fcb74fa1 15.400 Kč 19.2.2019 10:46:04.794040
114c96c9 15.200 Kč 19.2.2019 10:41:34.961135
fcb74fa1 15.000 Kč 19.2.2019 10:41:26.617091
114c96c9 14.800 Kč 19.2.2019 10:36:54.082615
fcb74fa1 14.600 Kč 19.2.2019 10:36:37.902162
114c96c9 14.400 Kč 19.2.2019 10:32:22.229037
52b8dd2c 14.200 Kč 19.2.2019 10:28:16.861046
fcb74fa1 14.000 Kč 19.2.2019 10:04:51.407369

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 2501/17-121
Začátek dražby19.02.2019 10:00
Konec dražby19.02.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání14.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)42.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.

Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1702501121, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 14.2.2019 na pracovišti exekutorského úřadu na adrese Hlinky 510/110, 603 00 Brno, a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřené zajištěním prohlídky movitých věcí – 543 237 149 (Bc. Zuzana Votroubková nebo Ing. Vladislav Škrobánek).


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

ulice Hlinky 510/110, Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace