TV Sharp LC-32LE244E

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 7780/12-269
Nejnižší podání 600 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 17

Nejvyšší podání

821dbaf4
1.450 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
821dbaf4 1.450 Kč 19.2.2019 11:03:20.582975
a2490620 1.400 Kč 19.2.2019 10:58:46.893593
821dbaf4 1.350 Kč 19.2.2019 10:56:13.398647
a2490620 1.300 Kč 19.2.2019 10:51:50.921900
821dbaf4 1.250 Kč 19.2.2019 10:48:50.820641
a2490620 1.200 Kč 19.2.2019 10:44:41.276207
821dbaf4 1.150 Kč 19.2.2019 10:43:03.483981
a2490620 1.100 Kč 19.2.2019 10:41:38.987819
821dbaf4 1.050 Kč 19.2.2019 10:40:56.825577
a2490620 1.000 Kč 19.2.2019 10:40:43.317050
821dbaf4 950 Kč 19.2.2019 10:37:11.601350
66239dd7 900 Kč 19.2.2019 10:37:02.637196
821dbaf4 850 Kč 19.2.2019 10:33:35.167778
66239dd7 800 Kč 19.2.2019 10:33:12.487537
821dbaf4 750 Kč 19.2.2019 10:29:55.090655
71ec703c 700 Kč 19.2.2019 10:29:33.401473
821dbaf4 650 Kč 19.2.2019 10:24:52.681812
a2490620 600 Kč 19.2.2019 10:04:28.991368

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 7780/12-269
Začátek dražby19.02.2019 10:00
Konec dražby19.02.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání600 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.800 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.

Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1207780269, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 14.2.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace