TV LG 32LB561V - DO

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 5145/13-293
Nejnižší podání 1.200 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 22

Nejvyšší podání

7f6ac9e6
3.600 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
7f6ac9e6 3.600 Kč 19.2.2019 11:30:47.435967
85b94eee 3.550 Kč 19.2.2019 11:30:16.905364
7f6ac9e6 3.500 Kč 19.2.2019 11:29:50.068893
85b94eee 3.450 Kč 19.2.2019 11:29:19.080360
7f6ac9e6 3.400 Kč 19.2.2019 11:25:13.353455
85b94eee 3.350 Kč 19.2.2019 11:24:43.712471
7f6ac9e6 3.300 Kč 19.2.2019 11:20:39.045694
85b94eee 3.250 Kč 19.2.2019 11:19:50.300966
7f6ac9e6 3.200 Kč 19.2.2019 11:15:37.968206
5467a8a0 3.150 Kč 19.2.2019 11:15:02.405916
7f6ac9e6 3.100 Kč 19.2.2019 11:13:38.533502
5467a8a0 3.050 Kč 19.2.2019 11:11:23.883704
7f6ac9e6 3.000 Kč 19.2.2019 11:10:09.135121
5467a8a0 2.950 Kč 19.2.2019 11:09:56.534906
7f6ac9e6 2.900 Kč 19.2.2019 11:09:38.839221
5467a8a0 2.850 Kč 19.2.2019 11:09:14.717679
7f6ac9e6 2.800 Kč 19.2.2019 11:06:07.711184
5467a8a0 2.750 Kč 19.2.2019 11:05:53.059237
7f6ac9e6 2.700 Kč 19.2.2019 11:03:03.723790
6199b391 2.650 Kč 19.2.2019 11:02:30.525903
7f6ac9e6 2.600 Kč 19.2.2019 11:00:42.879564
6199b391 2.550 Kč 19.2.2019 11:00:16.339181
42940d0a 2.500 Kč 19.2.2019 11:00:06.822181
5467a8a0 2.450 Kč 19.2.2019 10:59:45.777394
7f6ac9e6 2.400 Kč 19.2.2019 10:59:39.513359
5467a8a0 2.350 Kč 19.2.2019 10:59:19.368349
7f6ac9e6 2.300 Kč 19.2.2019 10:59:03.360920
6199b391 2.250 Kč 19.2.2019 10:58:56.785556
7f6ac9e6 2.200 Kč 19.2.2019 10:58:10.463015
6199b391 2.150 Kč 19.2.2019 10:57:59.419736
5467a8a0 2.100 Kč 19.2.2019 10:57:39.106000
7f6ac9e6 2.050 Kč 19.2.2019 10:56:24.921673
b4d63969 2.000 Kč 19.2.2019 10:55:53.903664
7f6ac9e6 1.950 Kč 19.2.2019 10:55:07.607588
6199b391 1.900 Kč 19.2.2019 10:54:17.696738
42940d0a 1.850 Kč 19.2.2019 10:53:48.613109
7f6ac9e6 1.800 Kč 19.2.2019 10:52:42.596441
6199b391 1.750 Kč 19.2.2019 10:52:17.871458
7f6ac9e6 1.700 Kč 19.2.2019 10:51:14.242986
6199b391 1.650 Kč 19.2.2019 10:50:36.893959
7f6ac9e6 1.600 Kč 19.2.2019 10:47:54.414401
6199b391 1.550 Kč 19.2.2019 10:46:07.358714
7f6ac9e6 1.500 Kč 19.2.2019 10:42:37.149270
6199b391 1.450 Kč 19.2.2019 10:39:36.673727
7f6ac9e6 1.400 Kč 19.2.2019 10:35:49.445492
6199b391 1.350 Kč 19.2.2019 10:35:38.383384
7f6ac9e6 1.300 Kč 19.2.2019 10:33:21.485402
6199b391 1.250 Kč 19.2.2019 10:32:36.886495
42940d0a 1.200 Kč 19.2.2019 10:30:23.171303

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 5145/13-293
Začátek dražby19.02.2019 10:30
Konec dražby19.02.2019 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání1.200 Kč
Výsledná cena (odhadní)3.600 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1305145293, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 14.2.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace