TV Sencor, model: SLE3258TCS, černá + ovladač

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 12494/08-245
Nejnižší podání 600 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 24

Nejvyšší podání

4421ef21
2.700 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
4421ef21 2.700 Kč 19.2.2019 11:12:59.355352
ad5fe66c 2.650 Kč 19.2.2019 11:09:10.300946
b1e62212 2.600 Kč 19.2.2019 11:04:52.250288
4421ef21 2.550 Kč 19.2.2019 11:01:07.727489
b1e62212 2.500 Kč 19.2.2019 10:59:44.597787
e3689ae8 2.050 Kč 19.2.2019 10:58:40.794399
68474d05 2.000 Kč 19.2.2019 10:58:20.107573
e3689ae8 1.950 Kč 19.2.2019 10:58:14.313165
68474d05 1.900 Kč 19.2.2019 10:58:11.004783
b1e62212 1.850 Kč 19.2.2019 10:58:04.444359
68474d05 1.800 Kč 19.2.2019 10:57:57.969319
b1e62212 1.750 Kč 19.2.2019 10:57:44.184170
68474d05 1.700 Kč 19.2.2019 10:57:39.058872
b1e62212 1.650 Kč 19.2.2019 10:57:31.703279
e5552aa8 1.600 Kč 19.2.2019 10:57:14.366102
4421ef21 1.550 Kč 19.2.2019 10:56:57.373093
68474d05 1.500 Kč 19.2.2019 10:56:35.457509
4421ef21 1.350 Kč 19.2.2019 10:56:23.671973
68474d05 1.300 Kč 19.2.2019 10:55:37.687140
e5552aa8 1.250 Kč 19.2.2019 10:55:07.601691
68474d05 1.150 Kč 19.2.2019 10:54:49.205855
e5552aa8 1.100 Kč 19.2.2019 10:54:28.665928
e3689ae8 1.050 Kč 19.2.2019 10:54:14.463336
68474d05 1.000 Kč 19.2.2019 10:53:45.952432
b1e62212 950 Kč 19.2.2019 10:53:34.110834
68474d05 900 Kč 19.2.2019 10:53:20.936333
b1e62212 850 Kč 19.2.2019 10:53:03.222000
e3689ae8 800 Kč 19.2.2019 10:35:45.288978
68474d05 750 Kč 19.2.2019 10:33:20.392638
e3689ae8 700 Kč 19.2.2019 10:32:31.830602
ceadf2f7 650 Kč 19.2.2019 10:32:24.095123
68474d05 600 Kč 19.2.2019 10:30:16.047735

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 12494/08-245
Začátek dražby19.02.2019 10:30
Konec dražby19.02.2019 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání600 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.800 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0812494245, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 14.2.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace