Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 RD v obci Stará Voda, okres Cheb

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 074 EX 03600/12-228
Nejnižší podání 200.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

ae66f179
425.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
ae66f179 425.000 Kč 27.2.2019 14:32:50.116041
988d4ff4 420.000 Kč 27.2.2019 14:28:28.039965
ae66f179 405.000 Kč 27.2.2019 14:27:37.526317
988d4ff4 400.000 Kč 27.2.2019 14:23:21.936466
ae66f179 355.000 Kč 27.2.2019 14:23:02.811010
988d4ff4 350.000 Kč 27.2.2019 14:22:40.957781
ae66f179 325.000 Kč 27.2.2019 14:22:13.600137
988d4ff4 320.000 Kč 27.2.2019 14:17:56.102119
ae66f179 305.000 Kč 27.2.2019 14:17:44.572319
988d4ff4 300.000 Kč 27.2.2019 14:13:30.794261
ae66f179 275.000 Kč 27.2.2019 14:13:07.022401
988d4ff4 270.000 Kč 27.2.2019 14:08:44.876196
ae66f179 255.000 Kč 27.2.2019 14:08:33.676371
988d4ff4 250.000 Kč 27.2.2019 14:03:51.344711
ae66f179 235.000 Kč 27.2.2019 14:02:27.562514
988d4ff4 230.000 Kč 27.2.2019 13:58:13.543041
ae66f179 200.000 Kč 27.2.2019 13:54:27.829948

KrajKarlovarský kraj
OkresCheb
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby074 EX 03600/12-228
Začátek dražby27.02.2019 13:00
Konec dražby27.02.2019 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Cheb, David Koncz, Mgr.
26. dubna 10, 350 02 Cheb

Kontaktní osoba

Kateřina Mühlbergerová
telefon: +420 355 318 111,
katerina.muhlbergerova@eucheb.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání200.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)300.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka7003010003/5500
Variabilní symbol201203600
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na samostatně stojícím

rodinném domě, situovaném na svahu na severozápadním okraji obce, v lokalitě několika

nových rodinných domů. Dům je zděný, plně podsklepený, přízemní, zastřešený vysokou

sedlovou střechou se stavebně upraveným podkrovím. U levého bočního šítu se nachází

nízká, stavebně nedokončená přístavba garáže.

Součástí věcí nemovitých jsou přípojky inženýrských sítí, oplocení vč. vrat a vrátek,

torzo dřevěného přístřešku v levé části zahrady a několik ovocných stromů a keřů.

Příslušenství věcí nemovitých nebylo zjištěno.Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:


Do zahájení dražebního jednání přihlásili svoji pohledávku následující věřitelé:

1)  JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, se sídlem Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, s pohledávkou ve výši 7 865,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 071 spisu.

2)  ČEZ Prodej, s.r.o., IČ: 27232433, se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, práv. zast. JUDr. Danielem Volopichem, advokátem se sídlem Vlastina 23, 323 00 Plzeň, s pohledávkou ve výši 8 539,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 073, 086 a 235 spisu.

3)  Bohemia Faktoring, s.r.o., IČ: 27242617, se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, práv. zast. JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D., advokátem se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, s pohledávkou ve výši 24 188,74 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 077, 090 a 236 spisu.

4)  SECAPITAL S.à.r.l., jiné registrační číslo: B108305, se sídlem Lucembursko, Lucemburk, Avenue Charles de Gaulle 2, L-1653, právně zastoupen Mgr. Tomášem Rašovským, advokátem se sídlem v Brně, Kotlářská 51a, PSČ 602 00, s pohledávkou ve výši 46 687,81 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 079 spisu.Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Do zahájení dražebního jednání nikdo neuplatnil předkupní právo, ani právo, které nepřipouští exekuci nebo výkon rozhodnutí (§ 267 o.s.ř.). Na to vyhlášeno usnesení: „Předkupní právo k draženým věcem nemovitým nebylo prokázáno.“ Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 336e odst. 3 o.s.ř.).


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°59'32.34"N 12°35'21.08"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace