parcela č. 489/16 (travní porost) v obci Lhotka u Hořovic - 2. kolo

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 EX 4175/16-204
Nejnižší podání 559.000 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

f8f2dc61
674.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
f8f2dc61 674.000 Kč 18.3.2019 14:41:10.678058
e4e955ea 672.000 Kč 18.3.2019 14:40:28.928035
f8f2dc61 670.000 Kč 18.3.2019 14:37:59.372733
e4e955ea 668.000 Kč 18.3.2019 14:35:04.928417
f8f2dc61 666.000 Kč 18.3.2019 14:32:59.576105
e4e955ea 664.000 Kč 18.3.2019 14:29:46.019342
f8f2dc61 662.000 Kč 18.3.2019 14:29:20.084483
e4e955ea 660.000 Kč 18.3.2019 14:29:07.039716
f8f2dc61 658.000 Kč 18.3.2019 14:28:57.683124
e4e955ea 656.000 Kč 18.3.2019 14:28:32.933351
f8f2dc61 654.000 Kč 18.3.2019 14:27:50.027037
e4e955ea 652.000 Kč 18.3.2019 14:27:27.907080
f8f2dc61 650.000 Kč 18.3.2019 14:26:51.206040
e4e955ea 648.000 Kč 18.3.2019 14:26:16.945669
f8f2dc61 646.000 Kč 18.3.2019 14:24:02.550762
e4e955ea 644.000 Kč 18.3.2019 14:22:07.903930
f8f2dc61 642.000 Kč 18.3.2019 14:18:37.099113
e4e955ea 640.000 Kč 18.3.2019 14:18:23.949576
f8f2dc61 637.000 Kč 18.3.2019 14:15:05.912001
e4e955ea 635.000 Kč 18.3.2019 14:13:32.291583
f8f2dc61 632.000 Kč 18.3.2019 14:09:38.366128
e4e955ea 630.000 Kč 18.3.2019 14:06:40.410740
f8f2dc61 622.000 Kč 18.3.2019 14:03:42.380036
e4e955ea 620.000 Kč 18.3.2019 14:00:35.491887
f8f2dc61 617.000 Kč 18.3.2019 13:56:31.131116
e4e955ea 615.000 Kč 18.3.2019 13:52:30.040888
f8f2dc61 612.000 Kč 18.3.2019 13:52:00.279383
e4e955ea 610.000 Kč 18.3.2019 13:48:49.403248
f8f2dc61 602.000 Kč 18.3.2019 13:47:42.548487
e4e955ea 600.000 Kč 18.3.2019 13:45:29.552738
f8f2dc61 592.000 Kč 18.3.2019 13:45:02.861770
e4e955ea 590.000 Kč 18.3.2019 13:41:55.116783
f8f2dc61 588.000 Kč 18.3.2019 13:40:04.197155
e4e955ea 586.000 Kč 18.3.2019 13:37:49.285920
f8f2dc61 581.000 Kč 18.3.2019 13:37:15.571450
e4e955ea 579.000 Kč 18.3.2019 13:34:21.242021
f8f2dc61 577.000 Kč 18.3.2019 13:33:25.122206
e4e955ea 575.000 Kč 18.3.2019 13:31:54.759696
f8f2dc61 573.000 Kč 18.3.2019 13:31:35.903496
e4e955ea 571.000 Kč 18.3.2019 13:29:17.418508
f8f2dc61 569.000 Kč 18.3.2019 13:29:01.609994
e4e955ea 567.000 Kč 18.3.2019 13:26:24.156481
f8f2dc61 565.000 Kč 18.3.2019 13:26:02.783530
e4e955ea 563.000 Kč 18.3.2019 13:22:05.935392
f8f2dc61 561.000 Kč 18.3.2019 13:15:46.387865
e4e955ea 559.000 Kč 18.3.2019 13:00:27.988289

KrajStředočeský kraj
OkresBeroun
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby121 EX 4175/16-204
Začátek dražby18.03.2019 13:00
Konec dražby18.03.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
telefon: 910 803 228,
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání559.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.118.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota150.000 Kč
Bankovní účet dražebníka0755839349/0800
Variabilní symbol417516
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Oceňovaná nemovitost, pozemková parcela - trvalý travní porost číslo parcelní 489/16 se všemi součástmi a příslušenstvím, je situována v jihovýchodní okrajové části intravilánu obce Lhotka, poblíž souběhu rohu ulic Na Ladech a Dolní. Situování výše uvedené nemovitosti je patrno z kopie katastrální mapy a mapového leteckého snímku daného území obce v měř. 1:1000, které jsou přílohou znaleckého posudku. Přístup na tuto pozemkovou parcelu je umožněn ze severovýchodu, z poblíž přilehlé nezpevněné polní cesty, ústící k výše uvedenému souběhu ulic. V daných ulicích je dle zjištěných skutečností, možnost napojení na veřejný rozvod vody, kanalizace a elektro. Předmětné území obce, jakožto oceňovaná pozemková parcela, jsou řešeny platným územním plánem, jako plochy smíšené venkovské, určené na zástavbu rodinnými domy. Předmětná oceňovaná pozemková parcela není zastavěna žádnou stavbou, není oplocena a není dle zjištěných skutečností, již delší dobu užívána ke svému účelu, je zcela neudržovaná a zarostlá plevelnými porosty. Obec Lhotka čítá cca 330 obyvatel, nemá veškerou potřebnou základní občanskou vybavenost, má velmi omezenou možnost kulturního, sportovního a společenského vyžití. Obec Lhotka má rovněž omezenou dostupnost autobusovou dopravou. Za vyšší občanskou vybaveností, vyššími úřady a institucemi, vyšším kulturním, sportovním a společenským vyžitím a za lukrativnějšími pracovními příležitostmi, je nutno cestovat zejména do spádového města Hořovice, vzdáleného cca 9 km a zejména okresního města Beroun, vzdáleného cca 22 km. Životní prostředí je v dané oblasti obce nenarušené, bez jakéhokoliv přímého vlivu škodlivého průmyslu nebo provozu. S předmětnou pozemkovou parcelou ovšem přímo jihovýchodně sousedí pozemek, na kterém je postaven ocelový telekomunikační stožár. Nemovitosti se nachází v klidné okrajové části obce, určené platným územním plánem k zástavbě rodinnými domy. Okolní zástavbu přímého okolí oceňované nemovitost tvoří západně stavební pozemky s počáteční novou výstavbou rodinných domů, ostatní okolí tvoří zemědělské pozemky. Předmětem ocenění je tedy pozemková parcela - trvalý travní porost číslo parcelní 489/16 o výměře 1 412 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím, v katastrálním území obce Lhotka u Hořovic, okres Beroun.

Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

O přihláškách věřitelů již bylo rozhodnuto v prvním kole dražby.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Lhotka, okres Beroun, kraj Středočeský, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace