1/8 rodinného domu se zahradou v obci Bruntál, k.ú. Bruntál-město, okres Bruntál

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 688/14-125
Nejnižší podání 166.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

0ef6afe7
166.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
0ef6afe7 166.667 Kč 28.2.2019 13:00:09.666670

KrajMoravskoslezský kraj
OkresBruntál
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 688/14-125
Začátek dražby28.02.2019 13:00
Konec dražby28.02.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání166.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)250.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1400688125
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Dům č. p. 1416 je zděný, se suterénem, přízemím a podkrovím pod sedlovou střechou. Umístěn je jako samostatně stojící s odstupem cca 5 m od ulice a je obklopen zahradou – pozemkem p.č. 2178/1.
Konstrukční provedení a vybavení, jak bylo zjištěno při místním šetření, je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 6 znaleckého posudku.

Dle informací sdělených při místním šetření byl dům postaven přibližně před 40 lety. Od doby dostavby je dům v podstatě v původním stavu. Provedena byla pouze výměna větší části oken za plastová cca před 7 lety a výměna kotlů a bojleru cca pře 5 lety. Stavebně technický stav objektu je celkově spíše zhoršený, projevuje se zhoršená údržba a snížená kvalita provedení a některé nedodělky již z doby výstavby (nefunkční hydroizolace, část soklu bez povrchové úpravy, část stropů v suterénu bez omítek, horší kvalita některých betonových podlah v suterénu, apod.) Opotřebení je vzhledem ke stavu domu odhadnuto na 60%.

Pozemek p.č. 2178/1 má přibližně obdélníkový tvar, přičemž v přední části je uvnitř tohoto pozemku situován obdélníkový pozemek p.č. 2178/2 zastavěný v celém rozsahu rodinným domem. Pozemek p.č. 2178/1 tvoří převážně zatravněnou zahradu obklopující rodinný dům, na které je situováno příslušenství a trvalé porosty. Přední hranicí přiléhá tento pozemek k ulici Kavalcova, zadní hranicí přiléhá k ulici Nová a po stranách sousedí se zahradami dalších rodinných domů.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. d) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Bruntál, okres Bruntál, Moravskoslezský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace