1/2 pozemků (ovocný sad) v obci Modřišice, okres Semily

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 11071/18-48
Nejnižší podání 86.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

6a6c9d1b
93.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
6a6c9d1b 93.000 Kč 28.2.2019 13:46:09.941489
452bcdae 92.000 Kč 28.2.2019 13:42:17.044106
6a6c9d1b 91.000 Kč 28.2.2019 13:37:25.426784
452bcdae 90.000 Kč 28.2.2019 13:33:18.692573
6a6c9d1b 89.000 Kč 28.2.2019 13:32:48.997275
452bcdae 88.000 Kč 28.2.2019 13:30:22.202045
6a6c9d1b 87.000 Kč 28.2.2019 13:25:29.577585
452bcdae 86.000 Kč 28.2.2019 13:00:04.692543

KrajLiberecký kraj
OkresSemily
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 11071/18-48
Začátek dražby28.02.2019 13:00
Konec dražby28.02.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání86.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)129.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota9.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1811071048
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 450 m severně od okraje zastavěné části obce Modřišice. Jedná se o sousedící travnaté pozemky nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ovocný sad o výměře 6 095 m2. Travnaté pozemky jsou na východní straně ohraničené ornou půdou. Na pozemcích se nacházejí listnaté porosty. Přes pozemky vede nadzemní vedení VN a nezpevněná cesta. V době oceňování byly rovinné pozemky neudržované a nevyužívané. K pozemkům vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 338, který je ve vlastnictví Libereckého kraje. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha sadů a zahrad. Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní a předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou: nebyla zjištěna.


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Modřišice, okres Semily, Liberecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace