Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 na pozemku v obci Přáslavice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 47/2018
Nejnižší podání 58.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

41e3ee78
58.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
41e3ee78 58.000 Kč 6.3.2019 13:30:04.771382

KrajOlomoucký kraj
OkresOlomouc
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 47/2018
Začátek dražby06.03.2019 13:30
Konec dražby06.03.2019 14:00

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání58.000 Kč
Cena předmětu dražby87.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota15.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol472018
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Pozemek parc. č. 1148/3: tvoří veřejný funkční celek s objekty bytových domů č.p.267, č.p.268 a č.p.269, v katastrálním území Přáslavice u Olomouce, v obci Přáslavice, okres Olomouc.Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1. termín dne 12.2.2019 v 10:00 hodin
2. termín dne 18.2.2019 v 10:00 hodin
Místo prohlídky se stanovuje v kanceláři dražebníka, to je v kanceláři společnosti Dražby.net s.r.o., se sídlem v Olomouci, ulice Sokolská čp. 584/11, PSČ 779 00 ( 1. poschodí).
Informace - úterý až čtvrtek od 9:00 hodin do 16:00 hodin na telefonu: 734 358 335.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Spoluvlastníci zapsaní na LV č. 2051, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Olomouc, v katastrálním území Přáslavice u Olomouce, v obci Přáslavice, okres Olomouc: Bajtek Vojtěch, Čepová Jarmila, Dyják Zdeněk, Dyjáková Eva, Menšík Vladimír, Menšíková Marie, Navrátil Čestmír, Niessner Petr, Okresní stavební bytové družstvo Olomouc se sídlem v Uničově, Pazdera Lubomír, Říhovský Jiří, Říhovská Ludmila, Šertler Petr, Weiserová Jarmila.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastníci zapsaní na LV č. 2051, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Olomouc, v katastrálním území Přáslavice u Olomouce, v obci Přáslavice, okres Olomouc: Bajtek Vojtěch, Čepová Jarmila, Dyják Zdeněk, Dyjáková Eva, Menšík Vladimír, Menšíková Marie, Navrátil Čestmír, Niessner Petr, Okresní stavební bytové družstvo Olomouc se sídlem v Uničově, Pazdera Lubomír, Říhovský Jiří, Říhovská Ludmila, Šertler Petr, Weiserová Jarmila.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Přáslavice, okres Olomouc, Olomoucký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace