ZEPTER - D-044-28 PEKAC 28 CM (VYS. POK) - NOVÉ V ORIGINÁLNÍM BALENÍ!!!

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 4197/06-173
Nejnižší podání 3.088 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 7

Nejvyšší podání

2f55fba5
4.050 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
2f55fba5 4.050 Kč 5.3.2019 10:48:14.330956
7d671f58 4.000 Kč 5.3.2019 10:43:16.719597
8e08507e 3.950 Kč 5.3.2019 10:41:29.127872
2f55fba5 3.900 Kč 5.3.2019 10:41:23.403420
7d671f58 3.850 Kč 5.3.2019 10:36:39.128060
8e08507e 3.800 Kč 5.3.2019 10:35:42.948423
7d671f58 3.750 Kč 5.3.2019 10:33:40.537112
8e08507e 3.700 Kč 5.3.2019 10:31:58.883848
7d671f58 3.638 Kč 5.3.2019 10:31:08.395495
ed0ccf22 3.588 Kč 5.3.2019 10:30:02.226806
8e08507e 3.538 Kč 5.3.2019 10:29:14.830634
ed0ccf22 3.488 Kč 5.3.2019 10:29:04.578067
8e08507e 3.438 Kč 5.3.2019 10:27:45.436220
7d671f58 3.388 Kč 5.3.2019 10:27:31.766408
ed0ccf22 3.338 Kč 5.3.2019 10:25:50.196942
7d671f58 3.288 Kč 5.3.2019 10:25:38.268027
ed0ccf22 3.238 Kč 5.3.2019 10:21:15.580401
7d671f58 3.188 Kč 5.3.2019 10:16:30.028084
ed0ccf22 3.138 Kč 5.3.2019 10:15:54.599650
8e08507e 3.088 Kč 5.3.2019 10:02:47.590467

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 4197/06-173
Začátek dražby05.03.2019 10:00
Konec dražby05.03.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání3.088 Kč
Výsledná cena (odhadní)9.264 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.

Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0604197173, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 28.2.2019 na pracovišti exekutorského úřadu na adrese Hlinky 510/110, 603 00 Brno, a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřené zajištěním prohlídky movitých věcí – 543 237 149 (Bc. Zuzana Votroubková nebo Ing. Vladislav Škrobánek).


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

ulice Hlinky 510/110, Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace