Vrtačka Makyta

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 310/09-313
Nejnižší podání 300 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 26

Nejvyšší podání

a2a7b7e9
1.650 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
a2a7b7e9 1.650 Kč 5.3.2019 11:15:18.288688
5a33ac09 1.600 Kč 5.3.2019 11:13:57.306982
a2a7b7e9 1.550 Kč 5.3.2019 11:11:20.600536
5a33ac09 1.500 Kč 5.3.2019 11:09:00.524129
a2a7b7e9 1.450 Kč 5.3.2019 11:07:28.439766
5a33ac09 1.400 Kč 5.3.2019 11:05:36.043366
a2a7b7e9 1.350 Kč 5.3.2019 11:03:30.312672
5a33ac09 1.300 Kč 5.3.2019 11:02:15.483412
a2a7b7e9 1.250 Kč 5.3.2019 11:01:54.983895
5a33ac09 1.200 Kč 5.3.2019 10:57:06.945307
6d1d3e2d 1.150 Kč 5.3.2019 10:56:42.321221
5a33ac09 1.100 Kč 5.3.2019 10:48:02.383891
6d1d3e2d 1.050 Kč 5.3.2019 10:47:30.742068
5a33ac09 1.000 Kč 5.3.2019 10:39:14.839042
09732c8b 800 Kč 5.3.2019 10:38:29.243887
5a33ac09 700 Kč 5.3.2019 10:36:01.637960
6d1d3e2d 650 Kč 5.3.2019 10:34:30.932741
9515d1eb 600 Kč 5.3.2019 10:33:55.890427
6d1d3e2d 550 Kč 5.3.2019 10:33:48.890013
1980212e 500 Kč 5.3.2019 10:33:02.809070
9515d1eb 450 Kč 5.3.2019 10:31:34.254203
4888907e 400 Kč 5.3.2019 10:31:19.539748
9515d1eb 350 Kč 5.3.2019 10:30:52.491171
4888907e 300 Kč 5.3.2019 10:30:24.720468

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 310/09-313
Začátek dražby05.03.2019 10:30
Konec dražby05.03.2019 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání300 Kč
Výsledná cena (odhadní)900 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.

Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0900310313, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 28.2.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace