1/2 zahrady v obci Mnichovice, k.ú. Myšlín, okres Praha-východ

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 4076/14-166
Nejnižší podání 237.407 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 6

Nejvyšší podání

7d3de946
604.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
7d3de946 604.000 Kč 7.3.2019 13:29:17.465275
7719060c 603.000 Kč 7.3.2019 13:18:39.257787
d6f0a597 301.000 Kč 7.3.2019 13:07:14.362719
da6925b8 300.000 Kč 7.3.2019 13:06:02.431522
d6f0a597 271.000 Kč 7.3.2019 13:05:50.229996
da6925b8 270.000 Kč 7.3.2019 13:05:44.974504
d6f0a597 239.407 Kč 7.3.2019 13:05:27.837738
7d3de946 238.407 Kč 7.3.2019 13:04:43.668013
d6f0a597 237.407 Kč 7.3.2019 13:04:12.198216

KrajStředočeský kraj
OkresPraha-východ
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 4076/14-166
Začátek dražby07.03.2019 13:00
Konec dražby07.03.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání237.407 Kč
Výsledná cena (odhadní)356.110 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota25.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1404076166
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zahrada. Pozemek je rovinnatý, travnatý a udržovaný. Pozemek jeoploceny drátěným a dřevěným plotem s ocelovými sloupky. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1730/13 ve vlastnictví Středočeského kraje.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Mnichovice, okres Praha-východ, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace