Dražba stavebního pozemku v obci Jaroměřice nad Rokytkou, okres Třebíč

Do začátku dražby zbývá: 12 dnů 12 hodin 14 minut 29 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 06541/15-053
Nejnižší podání 122.000 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajVysočina
OkresTřebíč
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 06541/15-053
Začátek dražby05.03.2019 10:00
Konec dražby05.03.2019 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání122.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)183.000 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0654115
Specifický symbol55
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Oceňované pozemky se nacházejí cca 900 m jihozápadně od okraje zastavěné části města Jaroměřice nad Rokytnou v místní části Hradištní Mlýn. Jedná se o travnatý pozemek a příjezdovou cestu. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost a ostatní plocha o výměře 4 714 m2. Pozemek parc. č. 2769/14 je ohraničený drátěným oplocením. Na pozemku se nachází pergola, porosty, studna a dřevěná bouda. Na pozemku parc. č. 2769/8 se nachází nezpevněná cesta. V době oceňování byly rovinné pozemky udržované a využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta, jejíž podíl je předmětem ocenění. 
Přípojky IS jsou v dosahu. 
V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha zahrádek. 
Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty a studna. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.  
Příslušenstvím oceňované nemovité věci je oplocení, bouda a pergola. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. 

Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°5'3.13"N 15°52'41.27"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace