1/3 stavebního pozemku v obci Olbramov, okres Tachov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 7786/16-121
Nejnižší podání 74.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

cafc7f9f
74.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
cafc7f9f [priorita 1] 74.000 Kč 21.3.2019 13:00:17.149822

KrajPlzeňský kraj
OkresTachov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 7786/16-121
Začátek dražby21.03.2019 13:00
Konec dražby21.03.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání74.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)111.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota7.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1607786121
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 100 m jihovýchodně od okraje zastavěné části obce Olbramov. Pozemek je na severní a jižní straně ohraničený nezpěvněnou cestou. Na severovýchodním okraji pozemku se nachází několik listnatých porostů a stavba ke zbourání. Pozemek je rovinný. K pozemku vede nezpěvněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1054, který je ve vlastnictví České republiky. V územním plánu je pozemek vedený jako návrh na plochu smíšeně obytnou. Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty a stavba.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Svou pohledávku přihlásil do zahájení dražebního jednání dle ust. 336f o. s. ř. tento věřitel:

Věřitel Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s., Sokolovská 217/42, 190 00 Praha 9, IČ: 00005886, zast. JUDr. Tomáš Sokol, advokát se sídlem Sokolská 60, 120 00 Praha 2, přihlásil dne 19.2.2019 pohledávku ve výši 13.510,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Litoměřice, přihlásil dne 20.2.2019 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště v Plzni, nám. Českých bratří 8, 306 16 Plzeň 1, přihlásil dne 20.2.2019 pohledávku ve výši 700,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Okresní soud v Tachově, nám. Republiky 71, 347 30 Tachov, přihlásil dne 22.2.2019 pohledávku ve výši 500,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 2020/4, 130 00 Praha – Vinohrady, IČ: 41197518, přihlásil dne 11.3.2019 pohledávku ve výši 206.697,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel E.ON Energie, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 26078201, zast. Mgr. Pavlem Vincíkem, advokát se sídlem Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 14.3.2019 pohledávku ve výši 13.187,98 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Pražská správa sociálního zabezpečení, Územní pracoviště Olšanská 3, 130 00 Praha 3, přihlásil dne 18.3.2019 pohledávku ve výši 4.400,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Prim Inova GmbH, Industriestrasse 51, 6312 Steinhausen, Švýcarsko, IČ: CH-020.4.036.968.0, zast. Mgr. Ing. Vojtěch Tříska, advokát se sídlem Národní 60/28, 110 00 Praha – Nové Město, IČ: 68856199, přihlásil dne 19.3.2019 pohledávku ve výši 8.314,74 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 46.511,83


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: "Tato osoba prokázala, že jí svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem: - Kabelka David, nar. 21.04.1980, Za Poštou 924/1, 100 00 Praha 10." Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Olbramov, okres Tachov, Plzeňský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace