1/2 a 1/8 pozemků (zahrada) v obci Lipník nad Bečvou, okr. Přerov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 32020/16-108
Nejnižší podání 46.950 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

fa7bd9dd
46.950 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
fa7bd9dd 46.950 Kč 21.3.2019 13:22:59.087953

KrajOlomoucký kraj
OkresPřerov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 32020/16-108
Začátek dražby21.03.2019 13:00
Konec dražby21.03.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání46.950 Kč
Výsledná cena (odhadní)93.900 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1632020108
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky parc. č. 1258/8 a 1258/9: Jedná se o pozemky, které se nachází v jihozápadní části města Lipník nad Bečvou, v zahrádkářské lokalitě, která je doplněna stavbami pro rodinnou rekreaci. Pozemky jsou rovinatého charakteru a půdorysného obdélníkového tvaru. Pozemek v současné době slouží pro zahrádkářské účely. Na pozemku se nachází menší jednoduchá dřevěná stavba chatky (3,80*4,50 m), dále trvalé porosty, zejména ovocné stromy a okrasné porosty. IS nebyly na pozemku zjištěny. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemky p.č. 1258/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p.č. 1237/12 (ostatní plocha, ostatní komunikace) vše ve vlastnictví města Lipník nad Bečvou, náměstí T.G. Masaryka 89/11, a dále přes pozemek p.č. 1258/10 (zahrada), který je ve spoluvlastnictví povinného pana Václava Kelara a více fyzických osob.

Pozemek p.č. 1258/10 se nachází v těsné blízkosti, resp. navazuje na předešlé posuzované pozemky, jelikož tento pozemek slouží a zajišťuje přístup a příjezd k námi posuzovaným pozemkům p.č. 1258/8 a p.č 1258/9. Pozemek je rovinatého charakteru a půdorysného tvaru protáhlého obdélníku. Na pozemku se nenachází žádné trvalé porosty, pouze příslušenství ve formě dřevěného oplocení. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemky p.č. 1258/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p.č. 1237/12 (ostatní plocha, ostatní komunikace) vše ve vlastnictví města Lipník nad Bečvou, náměstí T.G. Masaryka 89/11.Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Soudní exekutor dle § 336i odst. 3 písm. b) o.s.ř. oznamuje, že na nemovité věci - pozemku p.č. 1258/10 k.ú. Lipník nad Bečvou, vázne zákonné předkupní právo podle § 101 zák. č. 183/2006 Sb.


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Lipník nad Bečvou, okres Přerov, Olomoucký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace