Automobil Volkswagen Sharan 7M - Technické údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 24013/14-132
Nejnižší podání 20.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 58

Nejvyšší podání

0c72f396
42.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
0c72f396 42.000 Kč 21.3.2019 12:01:22.624869
2c5f247e 41.800 Kč 21.3.2019 12:00:01.622929
0c72f396 41.600 Kč 21.3.2019 11:59:48.355801
2c5f247e 41.400 Kč 21.3.2019 11:53:13.517287
f5a3b986 41.200 Kč 21.3.2019 11:50:45.567380
fbd902d0 41.000 Kč 21.3.2019 11:50:22.874358
e764c4ea 40.800 Kč 21.3.2019 11:50:10.634436
fbd902d0 40.600 Kč 21.3.2019 11:49:47.374894
72b7ed0d 40.400 Kč 21.3.2019 11:41:42.767515
2c5f247e 40.200 Kč 21.3.2019 11:34:09.561731
fb6d3b92 35.400 Kč 21.3.2019 11:34:02.159355
16c2b7d0 35.200 Kč 21.3.2019 11:33:48.207341
2c5f247e 35.000 Kč 21.3.2019 11:32:53.732880
16c2b7d0 34.800 Kč 21.3.2019 11:32:42.984792
ea1db0b5 34.600 Kč 21.3.2019 11:32:22.307248
2c5f247e 31.600 Kč 21.3.2019 11:32:11.888452
ea1db0b5 28.600 Kč 21.3.2019 11:32:05.615229
12f5d81d 27.600 Kč 21.3.2019 11:31:56.360430
ea1db0b5 26.600 Kč 21.3.2019 11:31:52.525429
f5a3b986 25.600 Kč 21.3.2019 11:31:42.131978
ea1db0b5 25.400 Kč 21.3.2019 11:31:20.947934
12f5d81d 24.400 Kč 21.3.2019 11:31:13.699996
ea1db0b5 23.900 Kč 21.3.2019 11:31:08.045438
f5a3b986 22.900 Kč 21.3.2019 11:31:02.087426
12f5d81d 22.400 Kč 21.3.2019 11:30:56.511290
fb6d3b92 21.900 Kč 21.3.2019 11:30:51.391374
ea1db0b5 21.700 Kč 21.3.2019 11:30:40.731059
12f5d81d 20.700 Kč 21.3.2019 11:30:33.864024
2b0ea047 20.200 Kč 21.3.2019 11:30:15.882604
12f5d81d 20.000 Kč 21.3.2019 11:30:03.699885

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 24013/14-132
Začátek dražby21.03.2019 11:30
Konec dražby21.03.2019 12:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání20.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)60.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1424013132, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 14.3.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Město Luhačovice, nám. 28. října 543/, 763 26 Luhačovice, IČ: 00284165, přihlásilo dne 25.2.2019 pohledávku ve výši 10.600,00 Kč.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace