Dražba pozemku v obci Nedakonice, okres Uherské Hradiště

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 189 EX 430/18-43
Nejnižší podání 853.333 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

666b4fbd
1.083.333 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
666b4fbd 1.083.333 Kč 19.3.2019 10:14:55.893162
666b4fbd 853.333 Kč 19.3.2019 10:00:29.197199

KrajZlínský kraj
OkresUherské Hradiště
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby189 EX 430/18-43
Začátek dražby19.03.2019 10:00
Konec dražby19.03.2019 10:15

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan
Školská 38, 110 00 Praha 1

Kontaktní osoba

JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan
telefon: +420 277 277 920,
leskovjan@eupraha4.cz
Soudní exekutor

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 12:0013:00 - 17:00
Středa09:00 - 12:0013:00 - 17:00

Nejnižší podání853.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.280.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4200477223/6800
Variabilní symbol43018
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem ocenění jsou dva pozemky evidované jako zahrada a orná půda v katastrální území Nedakonice, obec Nedakonice, okres Uherské Hradiště. Pozemky jsou vhodné k výstavbě rodinného domu. V místě je možnost napojení staveb na všechny inženýrské sítě obce. Pozemky se nacházejí v záplavovém území pro stoletou vodu. Jde o okrajové území, tento problém se dá vyřešit zvýšeným prvním patrem v budoucnu realizované stavby. Celková plocha posuzovaných parcel činí 1.940,0 m2.
 


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

GLP s.r.o. – 1.223.106,71 Kč


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°1'47.7"N 17°23'18.3"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace