1/4 pozemku v obci Slaný, k.ú. Dolín, okres Kladno

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 34840/13-132
Nejnižší podání 33.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

18e4d074
33.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
18e4d074 33.000 Kč 28.3.2019 13:27:50.776381

KrajStředočeský kraj
OkresKladno
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 34840/13-132
Začátek dražby28.03.2019 13:00
Konec dražby28.03.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání33.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)66.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota3.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1334840132
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 500 m jihovýchodně od okraje zastavěné části obce Dolín. Jedná se o zemědělský pozemek pravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 6 379 m2. Pozemek není v terénu blíže ohraničený. Je svažitý k jihovýchodní straně. Na části pozemku se nachází část listnatého sadu. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemcích cizích vlastníků. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha zahrad a sadů mimo ZÚ.

 Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 5, Evropská 663/132, Praha, přihlásil dne 8.11.2018 pohledávku ve výši 6.655,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 5, Evropská 663/132, Praha, přihlásil dne 8.11.2018 pohledávku ve výši 6.308,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 5, Evropská 663/132, Praha, přihlásil dne 8.11.2018 pohledávku ve výši 6.261,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Sabina Pallová, nar. 2.8.1995, Mlýnská 1450/7, Jablonec nad Nisou, zast. JUDr. Pavlem Truxou, advokátem, ul. J. Knihy 177, Rokycany, přihlásil dne 13.11.2018 pohledávku ve výši 103.551,80 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel ČEZ Prodej, a.s., IČ: 27232433, Duhová 425/1, Praha, zast. JUDr. Petrem Pečeným, advokátem, Purkyňova 2, Praha, přihlásil dne 13.11.2018 pohledávku ve výši 44.842,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 43.392,- Kč


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Slaný, okres Kladno, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace