Automobil NISSAN PRIMERA 1.8 - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 1410/14-127
Nejnižší podání 15.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 13

Nejvyšší podání

ddab1b9f
25.100 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
ddab1b9f 25.100 Kč 4.4.2019 10:50:32.325146
7ba03b6d 24.200 Kč 4.4.2019 10:49:23.498105
ddfe5aef 24.000 Kč 4.4.2019 10:49:05.883038
ddab1b9f 23.500 Kč 4.4.2019 10:48:15.068083
ddfe5aef 23.300 Kč 4.4.2019 10:47:09.751685
ddab1b9f 22.800 Kč 4.4.2019 10:45:03.083146
ddfe5aef 22.600 Kč 4.4.2019 10:44:25.607864
ddab1b9f 22.400 Kč 4.4.2019 10:40:49.183353
ddfe5aef 22.200 Kč 4.4.2019 10:39:24.903120
ddab1b9f 22.000 Kč 4.4.2019 10:39:14.760144
ddfe5aef 21.400 Kč 4.4.2019 10:39:00.687348
ddab1b9f 21.200 Kč 4.4.2019 10:34:39.736640
ddfe5aef 21.000 Kč 4.4.2019 10:34:29.704278
ddab1b9f 20.400 Kč 4.4.2019 10:33:45.906034
ddfe5aef 20.200 Kč 4.4.2019 10:33:28.295303
ddab1b9f 20.000 Kč 4.4.2019 10:33:21.382103
ddfe5aef 18.200 Kč 4.4.2019 10:32:55.851626
ddab1b9f 18.000 Kč 4.4.2019 10:32:47.291423
ddfe5aef 17.200 Kč 4.4.2019 10:32:09.463561
ddab1b9f 17.000 Kč 4.4.2019 10:30:54.701462
ddfe5aef 16.200 Kč 4.4.2019 10:29:29.840144
ddab1b9f 16.000 Kč 4.4.2019 10:24:31.791973
ddfe5aef 15.000 Kč 4.4.2019 10:00:08.593272

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 1410/14-127
Začátek dražby04.04.2019 10:00
Konec dražby04.04.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání15.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)45.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1401410127, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 28.3.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movité věci z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace