Skútr BAOTIAN BT49QT-9DI BT49QT-9 - Technické údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 16574/16-71
Nejnižší podání 3.630 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 28

Nejvyšší podání

461630fc
8.250 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
461630fc 8.250 Kč 4.4.2019 11:11:08.521883
caac5cfb 8.200 Kč 4.4.2019 11:06:43.439550
461630fc 8.150 Kč 4.4.2019 11:06:20.204327
caac5cfb 8.100 Kč 4.4.2019 11:04:56.575536
461630fc 8.050 Kč 4.4.2019 11:04:46.402251
caac5cfb 8.000 Kč 4.4.2019 11:01:32.422478
f135097d 7.550 Kč 4.4.2019 11:01:18.851595
caac5cfb 7.500 Kč 4.4.2019 10:59:14.687850
461630fc 7.100 Kč 4.4.2019 10:58:55.271462
caac5cfb 7.050 Kč 4.4.2019 10:57:26.220278
461630fc 7.000 Kč 4.4.2019 10:57:14.881986
caac5cfb 6.950 Kč 4.4.2019 10:33:57.678550
5097174e 6.900 Kč 4.4.2019 10:33:40.165280
caac5cfb 6.830 Kč 4.4.2019 10:32:51.458802
5097174e 3.830 Kč 4.4.2019 10:32:39.376021
caac5cfb 3.780 Kč 4.4.2019 10:32:00.087303
5097174e 3.730 Kč 4.4.2019 10:31:05.788242
2353341f 3.680 Kč 4.4.2019 10:30:40.769575
5097174e 3.630 Kč 4.4.2019 10:30:08.366906

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 16574/16-71
Začátek dražby04.04.2019 10:30
Konec dražby04.04.2019 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání3.630 Kč
Výsledná cena (odhadní)9.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Nejnižší podání je včetně 21% DPH.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1616574071, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle
exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 28.3.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace