1/4 bytu v obci Chodov, k.ú. Dolní Chodov, okres Sokolov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 33122/13-160
Nejnižší podání 60.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

11d4af18
171.000 Kč

Podání námitek

Každý z účastníků dražby a povinný má právo ve stanoveném čase podat k dražbě námitky proti udělení příklepu.

Uživatel Námitka / Reakce dražebníka
11d4af18

28.3.2019 13:43:00: Dali jsme příhoz 1000 ,- a skočila tam částka 171000,- Kč. Nesouhlasím.

28.3.2019 14:02:10: Námitky neshledávám důvodnými. Dle průběhu elektronické dražby je zcela zřejmé, že uvedený dražitel učinil v čase 28.3.2019 13:32:49 podání ve výši 171.000,- Kč, tj. že byl jeho „příhoz“ nikoli 1.000,- Kč ale 86.000,- Kč. Dle § 336i. odst. 5 o.s.ř. jsou dražitelé vázáni svými podáními. Rovněž ve Všeobecných podmínkách pro užívání portálu www.okdrazby.cz a účast na elektronických dražbách nemovitostí a movitostí, které jsou zveřejněny na internetových stránkách www.okdrazby.cz je uvedeno, že dražitelé jsou svými podáními (příhozy) vázáni, učiněné podání (příhoz) nelze vzít zpět. Na straně 12 dražebního manuálu k exekučním dražbám, který je dostupný na internetových stránkách www.okdrazby.cz je výslovně i graficky uvedeno upozornění: VĚNUJTE POZORNOST VYPLŇOVÁNÍ ČÁSTKY PŘÍHOZU DO POLE „JINÁ ČÁSTKA PŘÍHOZU“. Zadávejte pouze částku, o kterou chcete zvýšit poslední podání. Nezadávejte celkovou částku!!! Systém elektronické dražby výslovně upozorní dražitele jaká je částka jeho příhozu a jaké je, resp. bude po učiněném příhozu nejvyšší podání. Dražitel musí navíc aktivně a vědomě na tlačítko příhozu kliknout a není možné je aktivovat např. pouhým stiskem tlačítka ENTER. Z uvedeného je zjevné, že ačkoli systém upozornil dražitele, že jeho příhoz je 86.000,- Kč a nejvyšší podání tak bude činit částku 171.000,- Kč, dražitel přesto takový příhoz (podání) učinil. Odůvodnění proč byly námitky shledány nedůvodnými bude uvedeno v usnesení o příklepu, které bude dražiteli, jenž námitky podal rovněž doručeno. Dražitel, který námitky podal, má právo na odvolání do usnesení o příklepu. Dražební jistota se dražiteli, jenž vznesl námitky proti příklepu vrací až po právní moci usnesení o příklepu. Mgr. Jan Zdražílek exekutorský kandidát Mgr. Jaroslava Homoly soudního exekutora


Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
11d4af18 171.000 Kč 28.3.2019 13:32:49.598109
a5786edb 85.000 Kč 28.3.2019 13:32:21.950378
11d4af18 84.000 Kč 28.3.2019 13:30:26.227890
a5786edb 83.000 Kč 28.3.2019 13:29:35.389822
11d4af18 73.000 Kč 28.3.2019 13:29:21.726747
a5786edb 72.000 Kč 28.3.2019 13:28:43.254526
11d4af18 62.000 Kč 28.3.2019 13:28:20.734170
a5786edb 61.000 Kč 28.3.2019 13:27:49.081873
11d4af18 60.000 Kč 28.3.2019 13:00:13.620056

KrajKarlovarský kraj
OkresSokolov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 33122/13-160
Začátek dražby28.03.2019 13:00
Konec dražby28.03.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání60.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)120.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota6.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1333122160
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, vnitřní, bytový dům panelové konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 7 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky, sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je celkem 18 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem a veřejným osvětlením. Parkování je omezené v okolí domu.

Oceňovaná jednotka č. 838/3 se nachází v budově č.p. 838 ve 2. NP a její dispozice je 2+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, předsíně, koupelny s vanou a samostatného WC. Okna bytu jsou plastová. Koupelna má původní umakartové jádro s vanou. Vchodové dveře do bytu jsou bezpečností. Podlahy jsou kryté koberci nebo PVC. Byt je celkově v původním stavu a není užíván. Informace o vnitřním stavu bytu podal spoluvlastník p. Říha.

K bytu patří sklep (2,2 m2). Plocha sklepa se nezapočítává do celkové plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 60,9 m2. Plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebyly ověřeny. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální. Informace byly převzaty z veřejného dálkového přístupu ČÚZK.

Na pozemku parc. č. 1648 stojí bytový dům s č.p. 838. Pozemek je pravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Celková plocha pozemku je 201 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1652, který je ve vlastnictví města Chodov.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel JUDr. Jitka Wolfová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň-město, IČ: 66212294, Radyňská 9, 326 00 Plzeň, přihlásil dne 22.1.2018 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Město Nová Role, IČ: 00254819, se sídlem Chodovská 236, 362 25 Nová Role, právně zast. JUDr. Dominikem Křížem, Ph.D., adovkátem, IČ: 73628808, Obce Lažánky 972, 356 01 Sokolov, přihlásil dne 6.2.2018 pohledávky ve výši 100.800,00 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň-město, IČ: 71329277, Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň, přihlásil dne 16.10.2018 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň-město, IČ: 71329277, Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň, přihlásil dne 16.10.2018 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Okresní soud Karlovy Vary, IČ: 00024732, Moskevská 1163/17, 360 01 Karlovy Vary, přihlásil dne 17.10.2018 pohledávky v celkové výši 23.800,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Okresní soud v Karlových Varech, IČ: 00024732, Moskevská 1163/17, 360 01 Karlovy Vary, přihlásil dne 18.10.2018 pohledávky v celkové výši 5.445,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ: 41197518, Regionální pobočka Plzeň, pobočka pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj, Sady 5. května 59, 301 00 Plzeň, adresa pro doručování: Dr. Janatky 2, 360 21 Karlovy Vary, přihlásil dne 2.11.2018 pohledávky v celkové výši 280.429,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Město Chodov, IČ: 00259349, se sídlem Komenského 1077, 357 35 Chodov, právně zast. Mgr. Lukášem Zscherpem, advokátem, IČ: 69973806, PRIME LEGAL advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Lochotínská 18, 301 00 Plzeň, přihlásil dne 20.11.2018 pohledávky v celkové výši 185.639,14 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 182.458,- Kč.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Chodov, okres Sokolov, Karlovarský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace