Soubor movitých věcí: PC All in One Acer Aspire Z1620, tiskárna

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 2503/15-122
Nejnižší podání 1.200 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 14

Nejvyšší podání

1566d5f7
3.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
1566d5f7 3.500 Kč 2.4.2019 12:17:29.462354
d4ac3d25 3.450 Kč 2.4.2019 12:12:34.454710
ca387f80 3.400 Kč 2.4.2019 12:07:34.928789
d4ac3d25 3.350 Kč 2.4.2019 12:03:13.976635
ca387f80 3.300 Kč 2.4.2019 12:01:32.084735
1566d5f7 3.220 Kč 2.4.2019 12:00:20.408339
ca387f80 3.170 Kč 2.4.2019 11:59:53.052689
1566d5f7 3.120 Kč 2.4.2019 11:58:09.965681
ca387f80 3.070 Kč 2.4.2019 11:54:59.472577
d4ac3d25 3.020 Kč 2.4.2019 11:53:59.118160
ca387f80 2.970 Kč 2.4.2019 11:53:44.708705
1566d5f7 2.920 Kč 2.4.2019 11:53:13.340996
ca387f80 2.870 Kč 2.4.2019 11:53:04.908722
1566d5f7 2.820 Kč 2.4.2019 11:48:35.387779
ca387f80 2.770 Kč 2.4.2019 11:48:23.234608
1566d5f7 2.720 Kč 2.4.2019 11:48:11.204225
ca387f80 2.670 Kč 2.4.2019 11:47:58.564511
1566d5f7 2.620 Kč 2.4.2019 11:47:40.883796
ca387f80 2.570 Kč 2.4.2019 11:47:28.229145
1566d5f7 2.520 Kč 2.4.2019 11:43:20.576649
d4ac3d25 2.470 Kč 2.4.2019 11:43:13.468707
1566d5f7 2.420 Kč 2.4.2019 11:43:01.906847
ca387f80 2.370 Kč 2.4.2019 11:42:20.817330
1566d5f7 2.320 Kč 2.4.2019 11:41:57.469108
ca387f80 2.270 Kč 2.4.2019 11:41:51.676611
1566d5f7 2.220 Kč 2.4.2019 11:38:15.314018
0f4e330f 2.170 Kč 2.4.2019 11:37:12.275092
1566d5f7 2.120 Kč 2.4.2019 11:34:45.878953
d4ac3d25 2.070 Kč 2.4.2019 11:33:35.553816
1566d5f7 2.020 Kč 2.4.2019 11:31:59.666767
4f017c92 1.970 Kč 2.4.2019 11:29:51.270810
ca387f80 1.900 Kč 2.4.2019 11:29:25.416570
1566d5f7 1.850 Kč 2.4.2019 11:28:10.331750
4f017c92 1.800 Kč 2.4.2019 11:28:03.570027
1566d5f7 1.750 Kč 2.4.2019 11:17:11.333197
ca387f80 1.700 Kč 2.4.2019 11:17:07.156589
1566d5f7 1.650 Kč 2.4.2019 11:16:46.598442
ca387f80 1.600 Kč 2.4.2019 11:16:25.618390
1566d5f7 1.550 Kč 2.4.2019 11:14:53.825889
0f4e330f 1.500 Kč 2.4.2019 11:14:36.681170
1566d5f7 1.450 Kč 2.4.2019 11:12:29.723881
ca387f80 1.400 Kč 2.4.2019 11:10:24.890108
1566d5f7 1.350 Kč 2.4.2019 11:08:58.085753
d880fc37 1.300 Kč 2.4.2019 11:01:16.782924
ca387f80 1.200 Kč 2.4.2019 11:00:30.084490

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 2503/15-122
Začátek dražby02.04.2019 11:00
Konec dražby02.04.2019 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání1.200 Kč
Výsledná cena (odhadní)3.600 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.

Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1502503122, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 28.3.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movité věci z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace