Družstevní byt 2+1 v Brně-Kohoutovicích

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX3760/16-70
Nejnižší podání 1.443.333 Kč
Minimální příhoz 15.000 Kč
Počet účastníků 13

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX3760/16-70
Začátek dražby02.05.2019 13:00
Konec dražby02.05.2019 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání1.443.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.165.000 Kč
Minimální výše příhozu15.000 Kč
Dražební jistota370.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1100376016
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby jsou členská práva a povinnosti člena DRUŽBA, stavební bytové družstvo, Kapucínské nám. 100/6, 656 57 Brno, IČO: 00047708, s právem užívání družstevního bytu č. 7751002, v budově č.p. 670, č.p. 671, příslušející k části obce Kohoutovice, na pozemcích p.č. 3374 a p.č. 3375, zapsané na listu vlastnictví č. 1194, vše v k.ú. Kohoutovice, obec Brno, okres Brno-město, který se nachází ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového,nepodsklepeného, typového, bytového domu celkem s devíti nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Voříškova. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemcích p.č. 3378 a p.č. 3380, které jsou ve spoluvlastnictví DRUŽBA, stavební bytové družstvo, a vlastníků jednotek ve výše uvedeném bytovém domě. Pozemky pod objektem p.č. 3374 (LV č. 1194) a p.č. 3375 (LV č. 1194) jsou ve spoluvlastnictví DRUŽBA, stavební bytové družstvo, a vlastníků jednotek ve výše uvedeném bytovém domě. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven v roce 1981. V roce 2005 byla provedena výměna původních oken za nová okna plastová zdvojená. V roce 2008 byl proveden kontaktní fasádní zateplovací systém objektu, dále zateplení stropů ve sklepní části domu, byla provedena výměna střešní krytiny a rekonstrukce lodžií. Družstevní byt je dispozičně řešen jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná. Členství právnických osob je vyloučeno.

203Ex3760/16, www.eujicha.cz


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

ulice Voříškova 670/51, Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace