Automobil FORD MONDEO - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 37331/13-162
Nejnižší podání 13.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 9

Nejvyšší podání

7d38439f
25.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
7d38439f 25.500 Kč 4.4.2019 10:45:11.524095
fa295422 25.200 Kč 4.4.2019 10:44:21.139094
7d38439f 25.000 Kč 4.4.2019 10:43:28.339905
fa295422 24.700 Kč 4.4.2019 10:43:14.763589
7d38439f 24.500 Kč 4.4.2019 10:40:17.928160
fa295422 24.200 Kč 4.4.2019 10:40:06.547657
7d38439f 24.000 Kč 4.4.2019 10:37:30.045746
fa295422 23.700 Kč 4.4.2019 10:36:00.360974
7d38439f 23.500 Kč 4.4.2019 10:35:34.608089
fa295422 23.200 Kč 4.4.2019 10:35:18.119226
7d38439f 23.000 Kč 4.4.2019 10:31:10.175554
fa295422 22.700 Kč 4.4.2019 10:29:45.285790
7d38439f 22.500 Kč 4.4.2019 10:25:38.256825
0507082e 22.200 Kč 4.4.2019 10:25:27.183368
7d38439f 22.000 Kč 4.4.2019 10:24:47.596914
0507082e 21.500 Kč 4.4.2019 10:23:30.503510
7d38439f 20.500 Kč 4.4.2019 10:20:55.545109
0507082e 19.100 Kč 4.4.2019 10:19:51.567207
7d38439f 18.000 Kč 4.4.2019 10:14:37.775270
8f98b342 13.000 Kč 4.4.2019 10:13:48.831188

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 37331/13-162
Začátek dražby04.04.2019 10:00
Konec dražby04.04.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání13.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)39.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1337331162, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 28.3.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movité věci z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace