Automobil OPEL ASTRA 2.0 - Technické údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 6158/18-59
Nejnižší podání 53.240 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Počet účastníků 22

Nejvyšší podání

dc38b1f4
78.240 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
dc38b1f4 78.240 Kč 4.4.2019 12:21:16.701316
34d48718 77.740 Kč 4.4.2019 12:16:20.692858
fc2d3ac8 77.240 Kč 4.4.2019 12:11:26.406182
34d48718 76.740 Kč 4.4.2019 12:11:15.647874
fc2d3ac8 76.240 Kč 4.4.2019 12:06:21.746193
dc38b1f4 75.740 Kč 4.4.2019 12:06:01.660537
fc2d3ac8 75.240 Kč 4.4.2019 12:01:10.545527
34d48718 74.740 Kč 4.4.2019 12:00:28.825583
fc2d3ac8 74.240 Kč 4.4.2019 12:00:03.009373
dc38b1f4 73.740 Kč 4.4.2019 11:59:39.920699
fc2d3ac8 73.240 Kč 4.4.2019 11:55:19.525045
dc38b1f4 72.740 Kč 4.4.2019 11:54:45.814216
fc2d3ac8 70.740 Kč 4.4.2019 11:54:25.641160
dc38b1f4 70.240 Kč 4.4.2019 11:53:43.829990
fc2d3ac8 68.240 Kč 4.4.2019 11:53:22.713707
dc38b1f4 67.740 Kč 4.4.2019 11:53:00.146573
fc2d3ac8 65.740 Kč 4.4.2019 11:49:52.001121
dc38b1f4 65.240 Kč 4.4.2019 11:48:54.028144
fc2d3ac8 64.740 Kč 4.4.2019 11:44:49.434302
dc38b1f4 64.240 Kč 4.4.2019 11:44:23.892492
fc2d3ac8 63.740 Kč 4.4.2019 11:40:17.214125
dc38b1f4 63.240 Kč 4.4.2019 11:40:06.389673
fc2d3ac8 62.740 Kč 4.4.2019 11:40:00.564571
dc38b1f4 62.240 Kč 4.4.2019 11:39:48.367169
fc2d3ac8 61.740 Kč 4.4.2019 11:35:34.912309
34d48718 61.240 Kč 4.4.2019 11:35:14.719957
fc2d3ac8 60.740 Kč 4.4.2019 11:30:22.682495
cabe0da6 60.240 Kč 4.4.2019 11:29:24.329738
393580ba 59.740 Kč 4.4.2019 11:21:07.621525
cabe0da6 59.240 Kč 4.4.2019 11:20:13.746265
fc2d3ac8 58.740 Kč 4.4.2019 11:16:42.339853
d26cec5d 58.240 Kč 4.4.2019 11:09:37.644974
fc2d3ac8 53.240 Kč 4.4.2019 11:06:22.787495

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 6158/18-59
Začátek dražby04.04.2019 11:00
Konec dražby04.04.2019 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání53.240 Kč
Výsledná cena (odhadní)132.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Nejnižší podání je včetně 21% DPH.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.

Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1806158059, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 28.3.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace