Automobil FORD MONDEO - Technické údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 4990/18-54
Nejnižší podání 79.860 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Počet účastníků 68

Nejvyšší podání

dc7defca
173.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
dc7defca 173.500 Kč 4.4.2019 12:21:03.279477
87c40e43 173.000 Kč 4.4.2019 12:20:46.267886
dc7defca 172.500 Kč 4.4.2019 12:19:59.189499
dd00d9b1 172.000 Kč 4.4.2019 12:19:17.275937
dc7defca 171.500 Kč 4.4.2019 12:17:39.404619
87c40e43 171.000 Kč 4.4.2019 12:16:57.772157
dc7defca 170.500 Kč 4.4.2019 12:16:16.719322
87c40e43 170.000 Kč 4.4.2019 12:16:06.572454
dc7defca 169.500 Kč 4.4.2019 12:15:26.216562
dd00d9b1 169.000 Kč 4.4.2019 12:15:06.935529
dc7defca 168.500 Kč 4.4.2019 12:11:50.160535
dd00d9b1 168.000 Kč 4.4.2019 12:11:26.968076
87c40e43 167.500 Kč 4.4.2019 12:11:06.108094
dd00d9b1 167.000 Kč 4.4.2019 12:09:44.467964
c2807892 166.500 Kč 4.4.2019 12:08:16.353664
dc7defca 166.000 Kč 4.4.2019 12:05:17.150214
87c40e43 165.500 Kč 4.4.2019 12:05:09.236458
dd00d9b1 165.000 Kč 4.4.2019 12:03:17.766650
dc7defca 164.500 Kč 4.4.2019 12:02:31.023884
dd00d9b1 164.000 Kč 4.4.2019 12:02:08.147940
dc7defca 163.500 Kč 4.4.2019 12:01:51.351518
87c40e43 163.000 Kč 4.4.2019 12:01:46.771651
dd00d9b1 162.500 Kč 4.4.2019 12:01:39.594685
87c40e43 162.000 Kč 4.4.2019 12:01:30.133675
9e5eed5f 161.500 Kč 4.4.2019 12:01:22.465493
87c40e43 161.000 Kč 4.4.2019 12:01:16.933596
dc7defca 160.500 Kč 4.4.2019 12:00:18.152656
1fe34be1 160.000 Kč 4.4.2019 12:00:06.771100
dd00d9b1 159.500 Kč 4.4.2019 11:59:48.265109
dc7defca 159.000 Kč 4.4.2019 11:59:16.705842
dd00d9b1 158.500 Kč 4.4.2019 11:58:50.924938
c2807892 158.000 Kč 4.4.2019 11:58:39.350610
dc7defca 157.500 Kč 4.4.2019 11:56:28.800729
dd00d9b1 157.000 Kč 4.4.2019 11:55:11.956088
e6918564 156.500 Kč 4.4.2019 11:54:55.453196
0a24fca9 156.000 Kč 4.4.2019 11:48:56.580781
e6918564 155.500 Kč 4.4.2019 11:39:41.305071
e18a9626 155.000 Kč 4.4.2019 11:37:56.406194
e6918564 152.000 Kč 4.4.2019 11:37:30.307033
1fe34be1 150.860 Kč 4.4.2019 11:36:34.255803
7ffa1cab 149.860 Kč 4.4.2019 11:36:05.822758
12cfe1a0 145.860 Kč 4.4.2019 11:35:52.626717
1fe34be1 145.360 Kč 4.4.2019 11:35:10.064114
7ffa1cab 144.360 Kč 4.4.2019 11:34:52.778389
12cfe1a0 139.360 Kč 4.4.2019 11:34:24.092121
1fe34be1 138.360 Kč 4.4.2019 11:34:19.722795
548f2ffc 128.360 Kč 4.4.2019 11:33:54.604301
12cfe1a0 127.860 Kč 4.4.2019 11:33:49.122613
548f2ffc 126.860 Kč 4.4.2019 11:33:27.405108
12cfe1a0 126.360 Kč 4.4.2019 11:33:20.909153
548f2ffc 125.360 Kč 4.4.2019 11:33:03.216155
7ffa1cab 124.860 Kč 4.4.2019 11:32:57.172499
548f2ffc 114.860 Kč 4.4.2019 11:32:39.257188
12cfe1a0 114.360 Kč 4.4.2019 11:32:31.090996
548f2ffc 113.360 Kč 4.4.2019 11:32:25.332373
7ffa1cab 108.360 Kč 4.4.2019 11:32:13.773506
548f2ffc 98.360 Kč 4.4.2019 11:32:04.064492
c2807892 97.860 Kč 4.4.2019 11:31:59.660247
12cfe1a0 92.860 Kč 4.4.2019 11:31:54.664760
e06778b5 91.860 Kč 4.4.2019 11:31:49.475206
dc7defca 91.360 Kč 4.4.2019 11:31:41.430801
f2d824f2 90.860 Kč 4.4.2019 11:31:33.596975
23bcf68a 89.860 Kč 4.4.2019 11:31:30.511179
f2d824f2 89.360 Kč 4.4.2019 11:31:24.217166
12cfe1a0 88.360 Kč 4.4.2019 11:31:20.358760
548f2ffc 87.360 Kč 4.4.2019 11:31:11.184629
c2807892 86.860 Kč 4.4.2019 11:31:07.233662
12cfe1a0 85.860 Kč 4.4.2019 11:30:59.926192
548f2ffc 84.860 Kč 4.4.2019 11:30:54.804348
f2d824f2 84.360 Kč 4.4.2019 11:30:49.955050
e6918564 83.360 Kč 4.4.2019 11:30:45.611942
e06778b5 82.860 Kč 4.4.2019 11:30:40.176260
23bcf68a 82.360 Kč 4.4.2019 11:30:35.455404
548f2ffc 81.860 Kč 4.4.2019 11:30:29.556129
12cfe1a0 81.360 Kč 4.4.2019 11:30:25.030249
548f2ffc 80.360 Kč 4.4.2019 11:30:15.276997
e6918564 79.860 Kč 4.4.2019 11:30:04.961871

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 4990/18-54
Začátek dražby04.04.2019 11:30
Konec dražby04.04.2019 12:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání79.860 Kč
Výsledná cena (odhadní)198.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Nejnižší podání je včetně 21% DPH.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.

Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1804990054, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 28.3.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel s Autoleasing, a.s., IČ: 27089444, Budějovická 1912/64b, Praha, přihlásil dne 1.4.2019 pohledávku zajištěnou zajišťovacím převodem vlastnického práva ve výši 206.996,- Kč.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace