Automobil ALFA ROMEO 159 - Technické údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 28256/14-147
Nejnižší podání 18.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 12

Nejvyšší podání

4b9ff734
27.200 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
4b9ff734 27.200 Kč 4.4.2019 11:49:33.136591
3762ee66 27.000 Kč 4.4.2019 11:49:05.088065
4b9ff734 26.800 Kč 4.4.2019 11:48:48.345545
3762ee66 26.600 Kč 4.4.2019 11:48:41.922782
4b9ff734 26.400 Kč 4.4.2019 11:44:02.972982
3762ee66 26.200 Kč 4.4.2019 11:42:27.400414
4b9ff734 26.000 Kč 4.4.2019 11:41:08.693337
3762ee66 25.800 Kč 4.4.2019 11:41:00.518682
4b9ff734 25.600 Kč 4.4.2019 11:36:19.218068
3762ee66 25.400 Kč 4.4.2019 11:36:05.385490
4b9ff734 25.200 Kč 4.4.2019 11:35:36.386369
3762ee66 25.000 Kč 4.4.2019 11:34:35.738104
4b9ff734 22.200 Kč 4.4.2019 11:34:08.438106
3762ee66 22.000 Kč 4.4.2019 11:33:59.383054
4b9ff734 20.200 Kč 4.4.2019 11:33:41.440339
3762ee66 20.000 Kč 4.4.2019 11:33:25.453204
4b9ff734 18.800 Kč 4.4.2019 11:33:07.595036
3762ee66 18.600 Kč 4.4.2019 11:33:00.828429
4b9ff734 18.400 Kč 4.4.2019 11:29:18.079221
3762ee66 18.200 Kč 4.4.2019 11:29:08.314586
4b9ff734 18.000 Kč 4.4.2019 11:09:21.711780

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 28256/14-147
Začátek dražby04.04.2019 11:00
Konec dražby04.04.2019 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání18.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)54.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1428256147, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 28.3.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace