Byt v Heřmanově Huti, okr. Plzeň - sever

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 13672/18/MB
Nejnižší podání 1.313.333 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 9

Nejvyšší podání

44359ed6
1.710.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
44359ed6 1.710.000 Kč 16.4.2019 10:36:00.460703
a6323fce 1.700.000 Kč 16.4.2019 10:35:56.026064
44359ed6 1.680.000 Kč 16.4.2019 10:35:45.426471
a6323fce 1.670.000 Kč 16.4.2019 10:35:39.204318
44359ed6 1.660.000 Kč 16.4.2019 10:35:28.037504
a6323fce 1.650.000 Kč 16.4.2019 10:35:20.482725
44359ed6 1.640.000 Kč 16.4.2019 10:34:50.639137
a6323fce 1.630.000 Kč 16.4.2019 10:34:44.277787
44359ed6 1.610.000 Kč 16.4.2019 10:34:14.371775
a6323fce 1.600.000 Kč 16.4.2019 10:34:06.261045
44359ed6 1.560.000 Kč 16.4.2019 10:33:49.309415
a6323fce 1.550.000 Kč 16.4.2019 10:33:38.745320
44359ed6 1.510.000 Kč 16.4.2019 10:30:19.137858
a6323fce 1.500.000 Kč 16.4.2019 10:28:52.981432
d5437ff0 1.414.000 Kč 16.4.2019 10:28:40.389490
54aa85ab 1.404.000 Kč 16.4.2019 10:28:16.154726
10a317b2 1.394.000 Kč 16.4.2019 10:27:15.650680
9cdbbd39 1.383.999 Kč 16.4.2019 10:26:36.531748
10a317b2 1.373.999 Kč 16.4.2019 10:25:00.473543
44359ed6 1.363.333 Kč 16.4.2019 10:24:25.112750
a6323fce 1.353.333 Kč 16.4.2019 10:21:02.945427
44359ed6 1.343.333 Kč 16.4.2019 10:13:03.334653
54aa85ab 1.333.333 Kč 16.4.2019 10:06:22.534729
44359ed6 1.323.333 Kč 16.4.2019 10:03:52.382448
a6323fce 1.313.333 Kč 16.4.2019 10:00:53.299179

KrajPlzeňský kraj
OkresPlzeň-sever
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 13672/18/MB
Začátek dražby16.04.2019 10:00
Konec dražby16.04.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání1.313.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.970.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota330.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211175896/6800
Variabilní symbol1367218
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o dražbu nemovité věci - jednotky č. 233/4, v budově č.p. 233, příslušející k části obce Vlkýš, na pozemku p.č. 23, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 875/17414, vše zapsané na listu vlastnictví č. 1286 a listu vlastnictví č. 768, vše v k.ú. Vlkýš, obec Heřmanova Huť, okres Plzeň-sever, která se nachází ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem s šesti nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Sídliště. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 13/1, který je ve vlastnictví Obce Heřmanova Huť. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu.


Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 4+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední se společným plynovým kotlem.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Heřmanova Huť, okres Plzeň-sever, Plzeňský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace