ZEPTER - D-120 UNIVERZAL - NOVÉ V ORIGINÁLNÍM BALENÍ!!!

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 2514/04-182
Nejnižší podání 11.345 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 9

Nejvyšší podání

90f98a96
14.345 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
90f98a96 14.345 Kč 16.4.2019 10:59:52.888086
5e747372 14.145 Kč 16.4.2019 10:56:40.314751
90f98a96 13.945 Kč 16.4.2019 10:52:16.134973
5e747372 13.745 Kč 16.4.2019 10:48:02.827658
90f98a96 13.545 Kč 16.4.2019 10:44:45.918340
5e747372 13.345 Kč 16.4.2019 10:43:35.821177
90f98a96 13.145 Kč 16.4.2019 10:40:18.683249
5e747372 12.945 Kč 16.4.2019 10:39:28.147327
90f98a96 12.745 Kč 16.4.2019 10:36:38.135087
5e747372 12.545 Kč 16.4.2019 10:34:56.903707
90f98a96 12.345 Kč 16.4.2019 10:34:37.351226
5e747372 12.145 Kč 16.4.2019 10:31:49.297143
90f98a96 11.945 Kč 16.4.2019 10:31:15.409228
5e747372 11.745 Kč 16.4.2019 10:29:20.170694
7e453c62 11.545 Kč 16.4.2019 10:29:03.905293
5e747372 11.345 Kč 16.4.2019 10:25:21.763185

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 2514/04-182
Začátek dražby16.04.2019 10:00
Konec dražby16.04.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání11.345 Kč
Výsledná cena (odhadní)34.035 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0402514182, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 11.4.2019 na pracovišti exekutorského úřadu na adrese Hlinky 510/110, 603 00 Brno, a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřené zajištěním prohlídky movitých věcí – 543 237 149 (Bc. Zuzana Votroubková nebo Ing. Vladislav Škrobánek).


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

ulice Hlinky 510/110, Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace