Automobil BMW 535D - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 17741/18-30
Nejnižší podání 242.000 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Počet účastníků 89

Nejvyšší podání

1a83435c
574.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
1a83435c 574.500 Kč 18.4.2019 10:19:11.461447
021d767e 574.000 Kč 18.4.2019 10:10:31.026887
1a83435c 573.500 Kč 18.4.2019 10:10:15.153395
097235a6 573.000 Kč 18.4.2019 10:05:09.574806
89ace957 572.000 Kč 18.4.2019 10:05:05.309042
e12113d4 282.000 Kč 18.4.2019 10:04:56.687736
097235a6 281.500 Kč 18.4.2019 10:04:36.145945
5fe9a423 280.500 Kč 18.4.2019 10:04:21.209066
097235a6 267.500 Kč 18.4.2019 10:04:08.799784
e12113d4 266.500 Kč 18.4.2019 10:03:49.281875
1a3fe60d 266.000 Kč 18.4.2019 10:03:38.299178
097235a6 264.500 Kč 18.4.2019 10:03:10.935796
1a3fe60d 263.500 Kč 18.4.2019 10:02:57.178574
f2316076 262.000 Kč 18.4.2019 10:02:50.824220
097235a6 261.500 Kč 18.4.2019 10:02:26.958229
1a3fe60d 260.500 Kč 18.4.2019 10:02:11.739588
f2316076 256.500 Kč 18.4.2019 10:01:55.957375
780ab856 256.000 Kč 18.4.2019 10:01:44.166287
097235a6 255.500 Kč 18.4.2019 10:01:37.150585
780ab856 254.500 Kč 18.4.2019 10:01:14.382245
df9f64a4 254.000 Kč 18.4.2019 10:01:07.916110
097235a6 253.500 Kč 18.4.2019 10:00:50.461254
b61e6d02 252.500 Kč 18.4.2019 10:00:45.777291
1a83435c 242.500 Kč 18.4.2019 10:00:24.987105
0f6b4363 242.000 Kč 18.4.2019 10:00:07.583455

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 17741/18-30
Začátek dražby18.04.2019 10:00
Konec dražby18.04.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání242.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)600.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Nejnižší podání je včetně 21 % DPH.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1817741030, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 11.4.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Exekutorský kandidát uvádí, že svou pohledávku přihlásil do zahájení dražebního jednání tento věřitel:

Věřitel MONETA Auto, s.r.o., se sídlem Vyskočila 1442/1b, 140 00 Praha 4, IČ: 60112743, přihlásil dne 12.4.2019 zajištěnou pohledávku zajišťovacím převodem vlastnického práva v celkové výši 426.549,65 a žádá o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 1.306.889,- Kč.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace