1/4 pozemků v obci Kamýk nad Vltavou, k.ú. Velká nad Vltavou, okres Příbram

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 25862/15-149
Nejnižší podání 58.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 5

Nejvyšší podání

8b682c85
131.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
8b682c85 131.000 Kč 18.4.2019 14:13:17.125557
237b702e 130.000 Kč 18.4.2019 14:13:12.683456
8b682c85 129.000 Kč 18.4.2019 14:11:56.864860
237b702e 128.000 Kč 18.4.2019 14:11:49.747092
8b682c85 127.000 Kč 18.4.2019 14:11:05.768287
237b702e 126.000 Kč 18.4.2019 14:10:46.658289
8b682c85 125.000 Kč 18.4.2019 14:09:28.605536
237b702e 124.000 Kč 18.4.2019 14:07:52.518714
8b682c85 123.000 Kč 18.4.2019 14:06:51.806249
237b702e 122.000 Kč 18.4.2019 14:06:38.953243
8b682c85 121.000 Kč 18.4.2019 14:05:40.901717
237b702e 120.000 Kč 18.4.2019 14:03:19.625363
8b682c85 119.000 Kč 18.4.2019 14:02:47.698088
237b702e 118.000 Kč 18.4.2019 14:02:42.343732
8b682c85 117.000 Kč 18.4.2019 14:02:17.727927
237b702e 116.000 Kč 18.4.2019 14:01:15.919981
8b682c85 115.000 Kč 18.4.2019 14:01:04.012311
237b702e 114.000 Kč 18.4.2019 14:00:58.579763
8b682c85 113.000 Kč 18.4.2019 14:00:44.647095
237b702e 112.000 Kč 18.4.2019 14:00:19.978185
8b682c85 111.000 Kč 18.4.2019 14:00:05.800153
237b702e 110.000 Kč 18.4.2019 13:59:55.229237
8b682c85 109.000 Kč 18.4.2019 13:59:39.297484
237b702e 108.000 Kč 18.4.2019 13:59:32.653091
8b682c85 107.000 Kč 18.4.2019 13:59:20.749869
237b702e 106.000 Kč 18.4.2019 13:57:13.777502
8b682c85 105.000 Kč 18.4.2019 13:56:54.262712
237b702e 104.000 Kč 18.4.2019 13:56:37.224941
8b682c85 103.000 Kč 18.4.2019 13:56:21.603478
237b702e 102.000 Kč 18.4.2019 13:56:11.416031
8b682c85 101.000 Kč 18.4.2019 13:55:59.248244
237b702e 100.000 Kč 18.4.2019 13:54:03.201433
8b682c85 99.000 Kč 18.4.2019 13:53:46.261878
237b702e 98.000 Kč 18.4.2019 13:51:33.610590
8b682c85 97.000 Kč 18.4.2019 13:50:41.583148
237b702e 96.000 Kč 18.4.2019 13:50:34.800387
8b682c85 95.000 Kč 18.4.2019 13:50:18.298169
237b702e 94.000 Kč 18.4.2019 13:50:04.775464
8b682c85 93.000 Kč 18.4.2019 13:49:45.328563
237b702e 92.000 Kč 18.4.2019 13:47:36.434751
8b682c85 91.000 Kč 18.4.2019 13:46:29.020680
237b702e 90.000 Kč 18.4.2019 13:44:24.481890
8b682c85 89.000 Kč 18.4.2019 13:43:15.509430
237b702e 88.000 Kč 18.4.2019 13:41:44.574146
8b682c85 86.000 Kč 18.4.2019 13:40:27.993920
237b702e 85.000 Kč 18.4.2019 13:37:19.488997
8b682c85 84.000 Kč 18.4.2019 13:35:32.241938
237b702e 83.000 Kč 18.4.2019 13:32:42.108346
8b682c85 82.000 Kč 18.4.2019 13:30:32.323572
237b702e 81.000 Kč 18.4.2019 13:30:04.537945
8b682c85 80.000 Kč 18.4.2019 13:29:43.453129
f2f98d3f 79.000 Kč 18.4.2019 13:29:33.235542
8b682c85 78.000 Kč 18.4.2019 13:29:28.366070
237b702e 77.000 Kč 18.4.2019 13:29:20.923901
f2f98d3f 76.000 Kč 18.4.2019 13:28:08.399929
237b702e 75.000 Kč 18.4.2019 13:28:00.882290
f2f98d3f 70.000 Kč 18.4.2019 13:26:31.081313
c84917be 69.000 Kč 18.4.2019 13:25:44.299991
f2f98d3f 68.000 Kč 18.4.2019 13:24:46.231318
8b682c85 67.000 Kč 18.4.2019 13:24:18.698304
f2f98d3f 66.000 Kč 18.4.2019 13:23:08.841573
237b702e 65.000 Kč 18.4.2019 13:20:59.722386
f2f98d3f 64.000 Kč 18.4.2019 13:19:51.004410
237b702e 63.000 Kč 18.4.2019 13:17:12.830499
c84917be 62.000 Kč 18.4.2019 13:12:39.593898
237b702e 61.000 Kč 18.4.2019 13:11:20.422355
8b682c85 60.000 Kč 18.4.2019 13:09:58.280661
aeca165d 59.000 Kč 18.4.2019 13:02:27.401702
8b682c85 58.000 Kč 18.4.2019 13:00:16.336017

KrajStředočeský kraj
OkresPříbram
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 25862/15-149
Začátek dražby18.04.2019 13:00
Konec dražby18.04.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání58.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)87.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota6.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1525862149
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 550 - 800 m západně od okraje zastavěné části obce Velká. Jedná se o dva nesousedící soubory lesních a travnatých pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako vodní plocha, trvalý travní porost, ostatní plocha, orná půda a lesní pozemky o výměře 23 576 m2. Pozemky nejsou v terénu blíže ohraničené. Na pozemcích parc. č. 612/2 a parc. č. 612/3 se nachází smíšený lesní porost (borovice, bříza) starý cca 60 let a na pozemku parc. č. 612/6 se nachází borovicový lesní porost starý cca 32 let. Na pozemku parc. č. 469 se nachází část vápenického potoka. Ostatní pozemky jsou travnaté. Pozemky jsou mírně svažité. V době oceňování byly pozemky částečně využívané. K pozemku parc. č. 471 vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1207/1, který je ve vlastnictví města Kamýk nad Vltavou. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy vodní a vodohospodářské, plochy zemědělské, plochy lesní a plochy přírodní.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní a předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou: nebyla zjištěna.


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Kamýk nad Vltavou, okres Příbram, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace