Pozemek se zahradní chatkou a 1/96 pozemků v obci Vsetín, k.ú. Rokytnice u Vsetína, okres Vsetín

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 20964/13-131
Nejnižší podání 71.133 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajZlínský kraj
OkresVsetín
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 20964/13-131
Začátek dražby18.04.2019 13:00
Konec dražby18.04.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání71.133 Kč
Výsledná cena (odhadní)106.700 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota7.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1320964131
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky jsou situovány cca 2 km západně od centra města Vsetín v oplocené zahrádkářské kolonii Potůčky II. Dle zjištění v zahrádkářské kolonii Potůčky II není možnost napojení na vodovod, pouze je zde možnost připojení na elektřinu.

Oceňovaný pozemek parc. č. 1859/3 je nepravidelného tvaru, leží ve svažitém terénu a je terasovitě upraven. Pozemek je kompletně zatravněn a nachází se na něm dřevěná zahradní chatka. Dále se na pozemku nachází dva stromy. V územním plánu je pozemek veden v ploše RZ - plochy individuální rekreace - zahrádkářské osady. K pozemku je možný přístup přes pozemek parc. č. 1859/2 ve spoluvlastnictví povinného, přes pozemky jiných soukromých subjektů v zahrádkářské kolonii nebo přes branku, která vede z lesa (ve vlastnictví jiných soukromých osob). Na pozemku se nachází dřevěná zahradní chatka o rozměrech cca 3 x 3,8 m a průměrné výšce cca 2,1 m. Jedná se o stavbu bez základů, svislé konstrukce jsou dřevěné, okna dřevěná, dveře ze sololitu, pultová střecha s krytinou z lepenky, klempířské konstrukce pozinkované. Celkově je objekt ve zhoršeném stavu. Dále se na pozemku nachází železobetonová opěrná zeď ve zhoršeném stavu.

Oceňovaný pozemek parc. č. 1859/7 je nepravidelného tvaru, leží ve svažitém terénu a slouží jako přístupový chodníček k objektům a pozemkům v lokalitě. V územním plánu je pozemek veden v ploše RZ – plochy individuální rekreace - zahrádkářské osady. K pozemku je možný přístup z pozemku p.č. 1866/2 ve vlastnictví České republiky – příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad nebo přes pozemky jiných soukromých subjektů v zahrádkářské kolonii.

Oceňované pozemky parc. č. 1859/2, 1859/5 jsou nepravidelného tvaru, leží ve svažitém terénu a slouží jako přístupový chodníček k objektům a pozemkům v lokalitě. V územním plánu jsou pozemky vedeny v ploše RZ – plochy individuální rekreace - zahrádkářské osady. K pozemkům je možný přístup přes pozemek p.č. 1859/7 nebo přes pozemky jiných soukromých subjektů v zahrádkářské kolonii. Pozemek parc. č. 1867/9 je nepravidelného tvaru, leží ve svažitém terénu mimo oplocenou část a slouží jako přístupový chodníček k objektům a pozemkům v lokalitě. V územním plánu je pozemek veden v ploše RZ – plochy individuální rekreace - zahrádkářské osady. K pozemku je možný přístup ze zpevněné komunikace na pozemku p.č. 2007/3 ve vlastnictví města Vsetín nebo přes pozemky jiných soukromých subjektů.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Ostrava, Masarykovo náměstí 24/13, Ostrava, přihlásil dne 18.3.2019 pohledávku ve výši 345.070,- Kč  a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel AB 4 B.V., se sídlem Amsterdam, Strawinskylaan 933, PSČ 1077XX, Nizozemské království, registrační číslo: 341 86 049, zast. Mgr. Romanem Pospiechem, LL.M., advokátem, Svobodova 136/9, Praha, IČ: 87901463, přihlásil dne 21.3.2019 pohledávku ve výši 20.939,56 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Okresní správa sociálního zabezpečení Vsetín, Mostecká 303, Vsetín, přihlásil dne 21.3.2019 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 165.161,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel CP Inkaso s.r.o., IČ: 29027241, Opletalova 1603/57, Praha, zast. Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem, U Garáží 1611/1, Praha, přihlásil dne 12.4.2019 pohledávku ve výši 135.191,25 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel CP Inkaso s.r.o., IČ: 29027241, Opletalova 1603/57, Praha, zast. Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem, U Garáží 1611/1, Praha, přihlásil dne 12.4.2019 pohledávku ve výši 15.029,05 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Česká televize, IČ: 00027383, Na hřebenech II 1132/4, Praha, zast. JUDr. Daliborem Kalcso, advokátem, Resslova 956, Hradec Králové, dle substituční plné moci adresa pro doručování Mgr. Michal Jendrulek, advokát, Politických vězňů 1272/21, Praha, přihlásil dne 15.4.2019 pohledávku ve výši 1.215,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 9.840,- Kč


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.)


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Vsetín, okres Vsetín, Zlínský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace