Automobil VOLKSWAGEN TOURAN - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 18432/18-65
Nejnižší podání 25.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 42

Nejvyšší podání

136ab22f
46.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
136ab22f 46.000 Kč 18.4.2019 11:15:19.152036
88d79717 45.000 Kč 18.4.2019 11:14:46.096042
136ab22f 44.200 Kč 18.4.2019 11:14:03.119499
88d79717 44.000 Kč 18.4.2019 11:13:55.561648
136ab22f 43.400 Kč 18.4.2019 11:13:32.780975
88d79717 42.400 Kč 18.4.2019 11:12:39.799472
136ab22f 42.200 Kč 18.4.2019 11:12:26.296739
88d79717 42.000 Kč 18.4.2019 11:12:07.604860
136ab22f 41.200 Kč 18.4.2019 11:11:44.896703
88d79717 41.000 Kč 18.4.2019 11:09:48.176851
136ab22f 40.500 Kč 18.4.2019 11:09:24.787367
88d79717 39.500 Kč 18.4.2019 11:09:08.512134
136ab22f 39.200 Kč 18.4.2019 11:08:04.497648
88d79717 39.000 Kč 18.4.2019 11:07:54.089180
136ab22f 38.600 Kč 18.4.2019 11:07:25.427495
88d79717 38.400 Kč 18.4.2019 11:06:59.634389
136ab22f 38.200 Kč 18.4.2019 11:06:49.749297
88d79717 38.000 Kč 18.4.2019 11:05:45.432443
136ab22f 37.200 Kč 18.4.2019 11:05:28.960760
88d79717 37.000 Kč 18.4.2019 11:04:51.174356
136ab22f 36.600 Kč 18.4.2019 11:04:33.758099
88d79717 36.400 Kč 18.4.2019 11:04:23.080820
136ab22f 36.200 Kč 18.4.2019 11:04:11.981058
88d79717 36.000 Kč 18.4.2019 11:02:59.586608
136ab22f 35.000 Kč 18.4.2019 11:02:39.960865
88d79717 33.000 Kč 18.4.2019 11:02:29.277682
136ab22f 32.200 Kč 18.4.2019 11:02:05.141880
88d79717 32.000 Kč 18.4.2019 11:00:39.558937
7eb7e341 31.500 Kč 18.4.2019 11:00:28.765177
88d79717 31.300 Kč 18.4.2019 10:59:54.510222
136ab22f 31.100 Kč 18.4.2019 10:59:41.729317
88d79717 28.100 Kč 18.4.2019 10:59:17.185233
136ab22f 27.900 Kč 18.4.2019 10:59:01.224728
88d79717 27.700 Kč 18.4.2019 10:58:50.608750
136ab22f 27.200 Kč 18.4.2019 10:58:18.749657
88d79717 27.000 Kč 18.4.2019 10:57:32.883573
37fde266 26.600 Kč 18.4.2019 10:56:48.165879
88d79717 26.400 Kč 18.4.2019 10:50:50.004251
37fde266 25.400 Kč 18.4.2019 10:48:19.382409
0ac90b8b 25.200 Kč 18.4.2019 10:40:57.326339
37fde266 25.000 Kč 18.4.2019 10:33:06.286976

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 18432/18-65
Začátek dražby18.04.2019 10:30
Konec dražby18.04.2019 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání25.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)75.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1818432065, a s uvedením
specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 11.4.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace