Automobil RENAULT THALIA - Velký TP a techn. údaje ve fotogaleri

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 32316/13-188
Nejnižší podání 11.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 13

Nejvyšší podání

7bf9226f
15.200 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
7bf9226f 15.200 Kč 18.4.2019 11:16:03.372209
d4dd2e27 15.000 Kč 18.4.2019 11:12:29.140540
141ee01b 14.600 Kč 18.4.2019 11:12:17.010923
d4dd2e27 14.399 Kč 18.4.2019 11:10:02.990553
7bf9226f 14.199 Kč 18.4.2019 11:09:22.010805
d4dd2e27 13.999 Kč 18.4.2019 11:06:57.272814
0af05f02 13.333 Kč 18.4.2019 11:05:21.069280
141ee01b 13.100 Kč 18.4.2019 11:04:51.250512
7bf9226f 12.813 Kč 18.4.2019 11:03:36.849035
d4dd2e27 12.613 Kč 18.4.2019 11:02:23.260166
0af05f02 12.413 Kč 18.4.2019 11:01:26.163984
d4dd2e27 12.213 Kč 18.4.2019 10:59:32.951013
7bf9226f 12.013 Kč 18.4.2019 10:59:13.401154
0af05f02 11.813 Kč 18.4.2019 10:57:42.748566
d4dd2e27 11.600 Kč 18.4.2019 10:57:11.331275
0af05f02 11.400 Kč 18.4.2019 10:56:43.678060
141ee01b 11.200 Kč 18.4.2019 10:56:20.493005
d4dd2e27 11.000 Kč 18.4.2019 10:51:52.070805

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 32316/13-188
Začátek dražby18.04.2019 10:30
Konec dražby18.04.2019 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání11.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)33.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.

Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1332316188, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 11.4.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace