Dražba spoluvlastnického podílu ve výši id 1/18 rodinného domu v obci Nová Paka

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 08515/15-056
Nejnižší podání 10.000 Kč
Minimální příhoz 1.500 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

dbaa958b
10.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
dbaa958b [priorita 1] 10.000 Kč 24.4.2019 10:27:14.769689

KrajKrálovéhradecký kraj
OkresJičín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 08515/15-056
Začátek dražby24.04.2019 10:00
Konec dražby24.04.2019 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání10.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)15.000 Kč
Minimální výše příhozu1.500 Kč
Dražební jistota2.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0851515
Specifický symbol55+jméno v pozn.pro příjemce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o řadový, vnitřní, přízemní rodinný dům. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná. Fasáda domu není zateplená a nese známky opotřebení. Dům pravděpodobně není podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z betonových a pálených tašek. Na střeše jsou žlaby. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné plné. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je drátěné. Dům je určený k celkové rekonstrukci a modernizaci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.Na pozemku parc. č. 2570 stojí stavba rodinného domu č.p. 482. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 106 m2. Pozemek parc. č. 2571 navazuje na stavební pozemek parc. č. 2570 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 39 m2. Pozemky jsou svažité, travnaté a neudržované. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem.. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 4019 ve vlastnickém právu města Nová Paka.


Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a kolna


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

17.4.2019 13:00


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Nová Paka, okres Jičín, Královéhradecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace