Automobil ŠKODA FABIA 6Y - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 9473/14-112
Nejnižší podání 12.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 17

Nejvyšší podání

a0d9fbda
20.601 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
a0d9fbda 20.601 Kč 18.4.2019 11:27:52.680053
b7f16ef6 20.401 Kč 18.4.2019 11:26:25.649921
a0d9fbda 20.200 Kč 18.4.2019 11:25:59.751344
b7f16ef6 20.000 Kč 18.4.2019 11:25:52.057126
a0d9fbda 18.600 Kč 18.4.2019 11:25:25.800538
b7f16ef6 18.400 Kč 18.4.2019 11:25:17.829504
a0d9fbda 18.200 Kč 18.4.2019 11:25:11.270235
b7f16ef6 18.000 Kč 18.4.2019 11:25:05.897728
a0d9fbda 17.800 Kč 18.4.2019 11:22:14.237206
b7f16ef6 17.600 Kč 18.4.2019 11:21:18.722659
a0d9fbda 17.400 Kč 18.4.2019 11:16:25.518810
b7f16ef6 17.200 Kč 18.4.2019 11:14:57.878261
a0d9fbda 17.000 Kč 18.4.2019 11:14:51.660341
b7f16ef6 16.800 Kč 18.4.2019 11:13:03.509672
a0d9fbda 16.600 Kč 18.4.2019 11:12:11.374120
b7f16ef6 15.600 Kč 18.4.2019 11:11:29.736003
a0d9fbda 15.400 Kč 18.4.2019 11:09:56.646440
a5ec5b97 14.400 Kč 18.4.2019 11:09:01.291182
a0d9fbda 14.200 Kč 18.4.2019 11:08:06.266850
b7f16ef6 14.000 Kč 18.4.2019 11:07:57.892151
a0d9fbda 13.800 Kč 18.4.2019 11:07:15.457059
2e304686 13.600 Kč 18.4.2019 11:03:25.631025
b7f16ef6 13.400 Kč 18.4.2019 11:01:41.780258
a5ec5b97 13.200 Kč 18.4.2019 10:58:53.433227
cfd750ff 13.000 Kč 18.4.2019 10:56:17.886451
102ced3b 12.800 Kč 18.4.2019 10:56:03.918811
b7f16ef6 12.600 Kč 18.4.2019 10:55:37.441831
102ced3b 12.400 Kč 18.4.2019 10:53:24.390255
b7f16ef6 12.200 Kč 18.4.2019 10:47:04.085901
102ced3b 12.000 Kč 18.4.2019 10:31:20.351006

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 9473/14-112
Začátek dražby18.04.2019 10:30
Konec dražby18.04.2019 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání12.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)36.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.

Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1409473112, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 11.4.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace